Stanovisko autorů projektu přestavby OD Máj

k dopisu Klubu Za starou Prahu ze dne 30.4.2020

Zdroj
Martin Rajniš
Vložil
Tisková zpráva
04.05.2020 16:30
Praha

Nové Město

Martin Rajniš
John Eisler

Vážení přátelé,

dovoluji si reagovat na otevřený dopis Klubu Za starou Prahu k rekonstrukci obchodního domu Máj na Národní třídě ze dne 26.4.2020.

Jsem jeden z autorů původního návrhu a poslední dva roky jsem s Johnym Eislerem – druhým ze tří původních autorů – intenzivně pracoval na návrhu a projednávání nové podoby obchodního domu Máj.

Jsem přesvědčen, že odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy schválená verze je velké vítězství památkové péče a i Klub Za starou Prahu na něm má svůj podíl. Prosím uvědomme si, že když jsme navrhovali v 70. letech OD Máj, navrhovali jsme ho dle soudobého zadání. Podle tehdejšího pohledu na to, jak má obchodní dům fungovat. Nefungoval moc ani tenkrát a v dnešní době nefunguje vůbec. Což není neobvyklé. Tento stav vytváří nemilosrdný tlak na velkou část domů z této epochy a vede velmi často k jejich naprostému zničení. Vzpomeňme na pověstný obchodní dům Ještěd v Liberci od Karla Hubáčka a Miroslava Masáka. Tento mimořádně zajímavý dům se stal bohužel jako obchodní dům v dnešní době v zásadě nepoužitelným a to způsobilo jeho zánik. Příběhů s podobnou zápletkou a koncem dokážeme najít jistě víc a i v Praze.

Náš návrh rekonstrukce OD Máj zachovává v naprosté většině stávající výraz domu. Zachovává jeho siluetu, jeho fasádu. Zachovává i jemné detaily. Obchodní dům Máj jako kulturní památka zůstal díky usilovné snaze řady odborníků – včetně členů Klubu Za starou Prahu – zachován pro další generace. Povedlo se nám ho zachránit! Dalo to strašnou práci, ale myslím, že se tenhle malý zázrak povedl.

K domu přibyla velmi jemná a subtilní struktura na střeše, zhruba v objemu původně zamýšleného a nikdy nerealizovaného parkingu, která dorovnává hmotu domu ke kontextu, který vznikl výstavbou Quadria. Tato hmota je ustoupena do třetího plánu a odskočena o několik metrů od uliční fasády, takže z velké části Spálené ulice jsou vidět jen její menší části a z Národní třídy není téměř vidět. Nejvíce se uplatňuje při pohledu dalekohledem z Petřína. A rozhodně není v nejbližším okolí svým měřítkem nijak výrazná. Stačí se projít po Národní třídě a dívat se kolem sebe.

Výraz domu do Národní třídy zůstává naprosto zachován. A uskočená silueta Máje zůstává neporušena. Ba co víc, přístavba jí umožňuje plně působit. Silueta se díky ní uplatňuje v plné míře a zůstává zachována jako historická stopa – vznikla na striktní požadavek Odboru hlavního architekta a orgánů památkové péče v 70. letech s odůvodněním, že OD Máj má reagovat na původní historické domy v místě dnešního Quadria. Je paradoxní, že krátce po dokončení domu byly tyto domy zbourány a nahrazeny budovou stanice metra.

Existenci nástavby považuji za součást vítězství. Za vítězství z pohledu kompozice města. Původní kontext zcela zanikl a mezi hmotou Máje a Quadriem je jakási zúžená soutěska, která nemá v uliční frontě v centru Prahy mnoho co pohledávat. Působí jako vykotlaný zub. Jdete-li Spálenou ulici, uplatňují se tu najednou v bloku za sebou místo uličních fasád fasády do ulice kolmé – zadní fasáda Máje a boční Quadria. Přidáním jemného a harmonického klínu přístavby dojde k doplnění uliční fronty a též k napravení pohledu od křižovatky ulic Spálená a Národní. Dnes se v tomto pohledu uplatňuje Quadrio svým nekrytým rohem a potlačuje působení uskočené siluety Máje. Přístavba k OD Máj část Quadria zakryje a vytvoří tak jasnou a typicky pražskou strukturu, kdy nárožním domem je OD Máj a Quadrio je dům obracející se do Spálené ulice.

Schválený návrh zachovává naprostou většinu výrazových prvků původního návrhu i jeho materiálovou strukturu, navržené úpravy citlivě korigují reakci domu na okolní kontext a pomáhají domu ekonomicky fungovat. Z hlediska stavebně technického, konstrukčního a technologického dojde jednoznačně k zhodnocení objektu a modernizaci, které fakticky umožní, po čtyřicetiletém období opomíjené údržby, jeho další prosperující trvání. Takový přístup je nejen správný a je přínosem pro dům i pro město, ale je i v souladu se současným přístupem k památkové péči. Předložený návrh je vítězstvím ve snaze o záchranu a zachování OD Máj v jeho chráněné podobě.

Pro úplnost mého vyjádření závěrem dodávám, že Klub Za starou Prahu použil, aniž by si tuto skutečnost jakkoli ověřil, buďto záměrně, nebo z nevědomosti, téměř dva roky staré vizualizace, které vznikly v úvodní fázi projektu a následně byly na základě desítek diskusí s magistrátním odborem památkové péče zcela změněny. Projekt, kterému oprávněně dali magistrátní úředníci zelenou je zcela odlišný od toho, který je v materiálu Klubu Za starou Prahu prezentován.

V Praze dne 1. 5. 2020
Martin Rajniš
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
k použitému obrazovému materiálu
redakce
04.05.20 04:40
aktuální vizualizace
ježek
04.05.20 09:32
Co takhle obrazek by nebyl.
Dr.Lusciniol
05.05.20 03:27
Re: Co takhle obrazek by nebyl.
redakce
05.05.20 10:43
Re: Co takhle obrazek by nebyl.
standa
07.05.20 03:55
zobrazit všechny komentáře

Související články