Biografie
Významný  architekt absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze 1963-69. Od roku 1969 byl členem Školky SIAL, později pracoval v ateliéru 02 Stavoprojektu Liberec (mj. 2. cena za soutěžní projekt pro Tegelerhafen, IBA Berlín - 1980, ocenění v soutěžích, např. za návrh Pařížské opery - 1983). V Československu také v letech 1978-83 projektoval přestavbu bývalého Veletržního paláce pro Národní galerii v Praze - muzeum moderního umění, kterou SIAL realizoval v roce 1995. Od roku 1983 pracoval téměř 20 let pro ateliér Richarda Meiera v New Yorku. Podílel se na řadě návrhů: např. Umělecko-průmyslové muzeum a Etnografické muzeum ve Frankfurtu, Knihovna umění Yale University. V Římě pak odpovídal za dva významné projekty: chrám Church of the Jubilee a za komplex Muzea Ara Pacis na břehu Tibery. John Eisler se nyní rovněž angažuje jako architekt administrativní budovy City Tower na Pankrác a pracuje na návrhu Centra hereckého umění v Praze. Eisler je registrovaným architektem ve státě New York od roku 1985, členem AIA od roku 1982. V roce 1995 obdržel Grand Prix České komory architektů, která se uděluje českým architektům působícím v zahraničí.

Realizace a projekty