Praha pořádá diskuzi o Novém evropském Bauhausu

Zdroj
Marek Vácha, IPR Praha
Vložil
Tisková zpráva
08.06.2021 16:15
Hlavní město Praha ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) pořádá dnes, ve středu 9. června 2021, v Centru městského plánování a architektury (CAMP) od 19:00 hodin diskuzi o vlajkovém projektu Evropské komise nazvaném Nový evropský Bauhaus. Jeho cílem je vytvořit prostor pro setkávání, v němž budou navrženy nové způsoby bydlení ctící závazky European Green Deal (Zelené dohody pro Evropu), tedy uhlíkové neutrality do roku 2050.
Projekt, jehož název se odkazuje na jednu z nejvýznamnějších škol umění, designu a architektury 20. století, si klade nemalé cíle. Je jím udržitelná Evropa současně podporující inkluzivitu a estetiku. Projekt je založený na principu spolupráce mezi lidmi z různých oborů, ať už jde o inženýry, vědce, umělce, designéry, podnikatele či architekty v rámci ČR i na evropské a globální úrovni.
„Nový Bauhaus může být akcelerátorem iniciativ, které se již v našem městě dějí, a jejich propojením s evropskou zelenou dohodou. Věřím, že zlepšení kvality života lze dosáhnout postupnými strategickými kroky a zapojením občanů, podniků, umělců a výzkumných pracovníků do nových forem spolupráce a implementovat tak Nový evropský Bauhaus na místní úrovni,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.
Nový evropský Bauhaus tedy přivádí Zelenou dohodu pro Evropu do oboru bydlení a vyzývá ke kolektivnímu úsilí, které povede k návrhu a realizaci udržitelné a inkluzivní budoucnosti, v níž se budeme cítit dobře a která také bude mít krásný vzhled.
„Ve škole připravujeme v mezinárodním prostředí mladé lidi v oboru architektura a urbanismus, který v sobě tři hlavní témata programu Nového evropského Bauhausu nese ve svém DNA.  Bez dobře fungující a široké spolupráce nevznikají hodnotné projekty. Pojem "hodnotný" vždy znamenalo skloubení umělecké, technické i technologické stránky projektu a tam udržitelnost samozřejmě patří,“ řekla Regina Loukotová, rektorka ARCHIP. 
„K tomu, aby Praha výrazně snížila svůj klimatický dopad a zároveň se stala dostupnějším a krásnějším městem, bude nutná blízká spolupráce odborníků z mnoha různých disciplín a sektorů, vzájemná komunikace občanů i politiků a inspirace od jiných českých a evropských měst. Jsem rád, že Nový evropský Bauhaus nám poskytuje další příležitost a prostor, aby taková propojení mohla vznikat,“ dodal Petr Škvařil z ImpactHubu.
„Těší mě, že se první velká akce k iniciativě Nového evropského Bauhausu koná právě na půdě IPRu v Centru architektury a městského plánování. Praha je tak jednou z evropských metropolí, která se aktivně účastní veřejné debaty o budoucnosti a udržitelném rozvoji měst,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Na diskuzi promluví:
Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
Petr Škvařil, ImpactHub
Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky
Regina Loukotová, Česká komora architektů
Jan Lukačevič – NATO 2030 Young Leaders
Pavla Pelčíková, IPR

Moderátor: Jiří Jaroš - IPR

On-line přenos >
0 komentářů
přidat komentář