Praha 4 si nechala udělat územně plánovací studii Michle

Vložil
ČTK
24.09.2019 13:05
Praha

ARCHUM architekti s.r.o.


Praha - Radnice Prahy 4 si nechala vypracovat územně plánovací studii Michle, která určí, jak, kde a co se případně bude moci stavět. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí Jiří Bigas. Dokončena a platná by měla být v letech 2020 až 2021. Přesto, že studie není závazným podkladem, musí k ní být v budoucnu přihlíženo. Zpracovatelem je studio Archum architekti.


"Územní studie navrhuje možnosti rozvoje území a řešení jeho problémů. Je podkladem pro rozhodování v území a musí k ní být přihlíženo. Územní studie Michle je také podkladem ke změně územního plánu," uvedl Bigas.

Návrh studie řeší například dopravu. Mimo jiné zachovává současnou uliční síť, posouzeny jsou jednotlivé křižovatky a navrženy jejich případné úpravy. V některých místech jsou doplněna parkovací stání a navržena výsadba stromů.

Studie reguluje rovněž možnou výstavbu, a to jak výškově, tak objemově. To se týká například okolí ulice Ohradní. V Dolní Michli jsou plánovány zelené plochy a úpravy se dočká koryto Botiče, kdy z břehů zmizí beton a ty se vrátí do přírodní podoby.

Na přelomu letošního října a listopadu budou do studie zapracovány připomínky Prahy 4, magistrátu i veřejnosti. Čistopis materiálu poté projedná komise územního rozvoje Prahy 4 a bude projednán také s veřejností. Následně bude studie zaregistrována jako podklad pro změnu územního plánu. V letech 2020 až 2021 by pak měla být zaregistrována jako podklad pro další rozhodování. "Do té doby i nezaregistrovaná studie může sloužit jako vodítko stavebnímu úřadu pro rozhodování v území," dodal Bigas.

Praha 4 má zhruba 130.000 obyvatel a je největší částí hlavního města. Zahrnuje katastrální území Nusle, Michle, Podolí, Braník, Hodkovičky, Krč a části obce Lhotka, dále části katastrálních území Záběhlic a několik domů na Vinohradech.
0 komentářů
přidat komentář