Otevřený dopis Spolku přátel Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Zdroj
Tomáš Novotný, Spolek přátel Galerie Benedikta Rejt
Vložil
Tisková zpráva
20.08.2020 16:00
Louny

Vážený pane premiére
Vážený pane ministře!

Před časem jste společnými silami zachránili rodný dům Bohuslava Reynka v Petrkově jeho vykoupením a převedením pod státní instituci. Byl to pro kulturu a národní dědictví významný počin.
Musíme se však ptát, proč v Ústeckém kraji existují tendence, které jsou v příkrém rozporu s Vaší kulturní politikou, jejímž vyjádřením je právě shora uvedený příklad. Obracíme se na Vás s naléhavou žádostí, zda byste stejnou pozornost nevěnoval instituci, která má celorepublikový význam, ale v protikladu k němu je řízena krajskou samosprávou. Jedná se o Galerii Benedikta Rejta v Lounech.
Kulturní veřejnost považuje Galerii Benedikta Rejta v Lounech za kultovní místo české architektury. Tato významná stavba vznikla pouze díky úsilí stávající ředitelky PhDr. Alice Štefančíkové. Přes všechny potíže a neblahé snahy vedení Ústeckého kraje z ní tato ředitelka vybudovala respektovanou instituci s mezinárodním přesahem. Nevídaným způsobem prezentuje, kromě jiných, dílo Emila Filly, jehož poválečná tvorba byla rehabilitována až díky její prezentaci stávající ředitelkou Galerie Benedikta Rejta, zatímco vedení Ústeckého kraje napomáhá likvidaci Pamětní síně Emila Filly na Peruci.
Ptáme se proto znova: je nutné kvalifikované a věci oddané ředitele likvidovat? Pamětní síň Emila Filly, s níž je Galerie Benedikta Rejta sbírkově, organizačně a institucionálně spojena, byla součinností orgánů kraje, města Peruc a dalších aktérů zlikvidována. Nyní došlo i v důsledku nešťastné personální politiky Ústeckého kraje k likvidaci současné ředitelky PhDr. Alice Štefančíkové, která má lví podíl na tom, že se tato galerie stala sbírkově i jinak významnou celorepublikovou institucí.
Problém Galerie Benedikta Rejta spočívá v rozporu mezi republikovým významem této instituce a její regionální správou, která zde hledá především svoje personální a jiné zájmy. Domníváme se, že by bylo právně možné, aby se GBR jako rozpočtová organizace Ústeckého kraje znovu vrátila pod křídla Ministerstva kultury.
Vážený pane premiére, vážený pane ministře, zvažte prosím, zda by se ve Vašem nabitém programu nenašlo místo na návštěvu Loun, jak se našlo na návštěvu Petrkova a zda by se do té doby, pouhý měsíc před krajskými volbami, nebylo vhodné zasadit o pozastavení jmenování nových ředitelů a navrácení mandátu těm, kteří tyto instituce vybudovali?

Spolek přátel Galerie Benedikta Rejta v Lounech s podporou osobností kultury, podepsaných pod peticemi na podporu ředitelky PhDr. Štefančíkové respektive za zrušení výběrového řízení.

Na vědomí:
Oldřich Bubeníček, Hejtman Ústeckého kraje
Pavel Janda, Starosta města Louny
0 komentářů
přidat komentář

Související články