Ohlédnutí za workshopem Dřevěné struktury - Brno 2012

Zdroj
SOFA / Nela Gottvaldová
Vložil
Tisková zpráva
07.07.2012 10:50
Martin Rajniš

Dřevěnou stavbu vysokou pět a půl metru postavilo během jednoho týdne 18 studentů na dvoře Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Konstrukce z pera architekta Martina Rajniše  má v areálu FA VUT stát do poloviny listopadu.

AUTOŘI PROJEKTU:
prof. Ing. arch. Martin Rajniš –architekt, arch. studio e-MRAK
Bc. Nela Gottvaldová – studentka FA VUT, SOFA

Bc. Luboš Loibl – student FA ČVUT, arch. studio e-MRAK

DOSAŽENÉ CÍLE A REPORT Z AKCE:
Workshop proběhl v termínu 10.-18.6.2012 jako spolupráce nezávislého neziskového občanského sdružení SOFA (Studentská obec Fakulty architektury) a architektonické kanceláře e-MRAK, s velkou podporou Fakulty architektury VUT a zejména jejího děkana doc. Josefa Chybíka, CSc.
Workshop byl zahájen v neděli 10.6.2012 přednáškou prof. Ing. arch. Martina Rajniše. O týden později v neděli 17.6.2012 se konala glajcha - oslava dokončení stavby. Kopule byla pokřtěna jako Cecilka. Neopakovatelnou atmosféru večera podtrhla skvělá živá hudba v podání kapely Rádobynadoby.
Ve všech fázích práce na workshopu se studenti do hloubky seznámili s různými aspekty stavby.
Postavit něco vlastníma rukama je pro studenty architektury nepřenositelná a velmi přínosná zkušenost. Nešlo však pouze o výuku konstrukčních postupů. Záměrem bylo také při práci vytvořit silný a soudržný team, schopný spolupracovat při poměrně složité dělbě prací. Po určitou dobu tak vznikla jedinečná pracovní atmosféra připomínající reálnou středověkou stavební huť. Studenti si společně i vařili. Celý dvůr FA ožil pohodovou a přátelskou náladou, kterou nikomu nezkazilo ani rozmarné počasí. Ke guláši po práci společně usedali studenti, pedagogové, zaměstnanci FA a externí návštěvníci, vznikla skvělá platforma pro setkávání a povídání si.

Současně projekt má přiblížit architekturu, architekty a stavění ze dřeva široké veřejnosti. Přínosem je publicita ve 3 pořadech České televize, tištěných novinách a na webových portálech. Na stavbě byla také testována průhledná fólie Mylar, která je napnuta uvnitř stavby.

Projekt má velký přesah. Montáž originální převýšené kopule vytvořené na FA může být opakována na nejrůznějších školách architektury. Zájem o tento formát projektu projevily již další české, rakouské a německé univerzity. Fakulta architektury VUT v Brně se prostřednictvím SOFA a e-MRAKu stane iniciátorem této mezinárodní spolupráce a přispěje tak k postupnému návratu české architektury do evropského kontextu.

O POŘADATELI:
SOFA (Studentská obec fakulty architektury) je nezávislá nezisková organizace, která se zabývá pořádáním akcí pro studenty (workshopy, přednášky, semináře,...) a usiluje o zkvalitňování výuky, zvyšování odbornosti a bohatší akademický život na fakultě.

Poděkování:
Náš veliký dík za finanční a veškerou další podporu patří Fakultě architektury VUT v Brně. Rovněž děkujeme našim dalším sponzorům -  Střední škole polytechnické Jílová Brno (truhlářské učiliště Jahodová) a dále firmám Lumidée a Legia.

REALIZAČNÍ TÝM:
Bc. Nela Gottvaldová
Bc. Nina Ličková
Bc. Barbora Hladišová
Karolína Plášková

Šárka Červinková

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU:
Ondřej Bělica
Martin Blažek
Tereza Buryová
Tereza Dvořáková
Petra Krajčová
Jan Kraut
Bc. Karel Kubza
Lenka Ĺuptáková
bc. Tomáš Madro
Martina Matušková
Tereza Novotná
Kristýna Panáčková
Dominika Petrů
Igor Serenčko
Bc. Jan Stratílek
Bc. Hana Typltová
Katarína Vankušová
Ing.arch. Michal Veselý
0 komentářů
přidat komentář

Související články