Na Piazzettě Národního divadla vyroste botanický labyrint

Instalace Victoria pragensis zkoumá roli zeleně ve veřejném prostoru

Zdroj
Protišedi.cz
Vložil
Tisková zpráva
01.07.2017 10:35
Praha

Nové Město

Juráš Lasovský
Lipinski Lasovsky Johansson

Piazzettu Národního divadla ovládne od soboty 1. července 2017 instalace Victoria pragensis, botanický labyrint složený z téměř tisíce rostlin. Návštěvníci v něm budou moci najít i ty, jež se díky svým účinkům po celém světě využívají jako přírodní medicína. Instalace, jejíž autorem je v Kodani žijící český architekt Juráš Lasovský, tak do kontrastu okolních budov zasadí dočasnou přírodní krajinu, díky které chce zkoumat roli zeleně ve veřejném prostoru. Událost se koná ve spolupráci s Národním divadlem v rámci projektu Piazetta24/7, k vidění bude do 3. srpna
 
2017.
Autoři konceptu vybízejí k využívaní veřejných prostorů, které sami vnímají jako součást našich obývacích pokojů, pracoven a míst k odpočinku. Zároveň si kladou za cíl zdůraznit roli léčivých rostlinv kontextu městského prostředí a rozpoutat debatu o tom, jak zachovat cenné, avšak křehké historické dědictví přírodní medicíny ve 21. století. Úkolem návštěvníků tak bude najít léčivé rostliny rozeseté po celé délce instalace, která bude dohromady čítá 936 rostlin postavených na kovové konstrukci o celkové hmotnosti 1,6 tuny.
 

Juráš Lasovský, autor konceptu instalace:
 „Nároky na město se mění. Jeho obyvatelé ho stále více vnímají jako svůj vlastní prostor, který je součástí jejich domů, bytů, a kde tráví spoustu času. Roste povědomí o významu rostlin pro člověka a pro město.  Zároveň roste význam zeleně, městských parků nebo komunitních zahrad vytvářejících městská mikroklimata. Zeleň je vnímaná jako ukazatel kvality města a má často velký vliv na výběr lokality pro bydlení, práci i zábavu.“

Název Victoria pragensis odkazuje na objev největšího leknínu na světě, Victoria amazonica, který v roce 1801 učinil český botanik Tadeáš Haenke. Ten byl také jeden z prvních, kdo vědecky popsal exotickou floru latinské Ameriky. Jeho jméno posloužilo jako inspirace pro projekt Hænke Botanical Lab, sídlící na pražském Žižkově. Ten se zabývá osvětou v oblasti léčivých rostlin a zkoumání interakcí mezi lidmi a přírodou.
 
Vernisáž instalace proběhne v sobotu 1. července 2017 od 19:00 hodin. O hudební program se postará Vážný zájem; vystoupí houslista Filip Zaykov a violoncellista Vilém Petras. Po celou dobu trvání instalace pak bude probíhat doprovodný program: komentované prohlídky, workshopy a další akce.
 

Nad událostí převzala záštitu Eliška Kaplický Fuchsová, předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP. Akce se koná za laskavé podpory Městské části Prahy 1.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář