Monika Jasioková - areál bývalých kasáren v Uherském Hradišti

ateliér: doc. Ing.arch. Zdeněk Fránek / asistent: Ing.arch. Radek Suchánek, Ph.D.

Zdroj
JFK 04
Vložil
Tisková zpráva
26.06.2010 00:10
Autorská zpráva: Areál bývalých kasáren se nachází nedaleko centra Uherského Hradiště. Kdysi zcela uzavřená a veřejnosti nedostupná oblast se během několika let zcela otevřela potřebám města. Necitlivým způsobem renovované území ztrácí svůj původní charakter, budovy se zahalující do „veselých“ barev, vzniká zde nepříliš hodnotné pozlátko bez konceptu, snažící se být příjemným místem pro život. Posledním nenarušeným objektem je zmíněná stěna, umístěná ve středu této plochy.
Řešením je, vytvořit zde utužující jádro nyní roztříštěného areálu, koexistující se stěnou. Vztyčením další zdi zde vzniká prostor pro vlastní uzavřený svět. Vše je řešeno co možná nejjednodušeji, prostřednictvím surového betonu, světla, tmy a klamu. Jako opak všeho kolem. Nedobytná lapidární budova s, na první pohled, jasnou koncepcí dokáže návštěvníky mást, zavést je do jiným neprozkoumaných míst nebo je naopak zase rychle vyvést ven. Otevírá se zde prostor k odpočinku, fantazii a pokládání si otázek co jsme a kam vlastně směřujeme.

Hodnocení poroty: Překvapivě zvládnutý  projekt v iniciační fázi studia, který demonstruje pochopení práce s prostorem, světlem, proporcí a kompozicí.
0 komentářů
přidat komentář

Související články