Ministerstvo pro místní rozvoj má na podporu sociálního bydlení více než miliardu

Vložil
ČTK
07.06.2016 08:00
Praha

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má na podporu sociálního bydlení především v sociálně vyloučených lokalitách ve dvou výzvách připraveno 1,07 miliardy korun, většinou z evropských fondů. Podpora je zaměřena na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich úpravu pro potřeby sociálního bydlení. Maximální výše příspěvků na jeden projekt je 40 milionů korun. MMR o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. O podporu lze žádat od 20. června do 27. prosince.


"Dostupnější bydlení pro sociálně slabší osoby by mělo být jedním z pilířů vyspělého státu a my se snažíme tuto oblast podporovat. Cílem těchto dvou výzev je vytvořit podmínky pro to, aby sociálně vyloučené osoby a osoby, které jsou tím ohrožené, měly snadnější cestu k vlastnímu bydlení," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Příjemci podpory mohou být obce, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace. Projekty se týkají celého území ČR mimo hlavního města. Minimální částka na jeden projekt je 500.000 korun, maximální v případě obcí 15 milionů korun, u církví a organizací 14,2 milionu Kč. V případě režimu služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), který je definován rozhodnutím EU, se může maximální částka vyšplhat až na 40 milionů korun u všech typů příjemců. Výše podpory na sociální bydlení je v tomto režimu podpory vyrovnávací platbou, stanovenou na základě metody čistých ušetřených nákladů jako rozdíl mezi nájemným v sociálních bytech, poskytovaných v rámci SOHZ, a nájemným v místě a čase obvyklým, které je poskytováno bez závazku veřejné služby.

Jedna výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je směřována do území se sociálně vyloučenými lokalitami. Pro žadatele je v ní připraveno 635 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí dalších 112 milionů korun. Druhá výzva se týká území bez sociálně vyloučených lokalit. Nabízí 272 milionů korun z evropských fondů a dalších 48 milionů ze státního rozpočtu.

V rámci IROP vyhlásilo MMR loni 19 výzev za 30 miliard korun, letos chce vyhlásit více než 30 výzev za 70 miliard korun. Do konce roku tak mohou příjemci evropských dotací vyčerpat zhruba 80 procent z peněz programu přidělených na období 2014 - 2020.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007 - 2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard Kč prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat asi 648 miliard korun.
0 komentářů
přidat komentář

Související články