Město Slaný se stalo vlastníkem Šubrtova statku v muzeu v Třebízi

Vložil
ČTK
08.06.2009 12:25
Praha

Třebíz (Kladensko) - Stát převedl do vlastnictví města Slaného na Kladensku kulturní památku Šubrtův statek, která je součástí skanzenu v Národopisném muzeu v Třebízi. Město, jež muzeum provozuje, se tak bude moci o historickou budovu lépe starat. ČTK dnes o převodu informovala Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

    Šubrtův statek je nemovitou kulturní památ- kou, která slouží jako depozitář sbírkového fondu a technického zázemí národopisného muzea. S dalšími stavbami tvoří jádro obce Třebíz, které bylo v roce 1995 vyhlášeno památkovou rezervací.
    Slánský starosta Ivo Rubík (ODS) bezúplatný převod do vlastnictví města uvítal. "Dlouhodobě jsme o to usilovali, protože tam nešla dělat údržba a rekonstrukce," řekl ČTK.
    Kromě Šubrtova statku jsou ve skanzenu i další objekty, které vlastní obec Třebíz a v jednom případě soukromá osoba. Slaný si tyto budovy pronajímá.
    Národopisné muzeum v Třebízi bylo zpřístupněno v roce 1975 jako součást Vlastivědného muzea ve Slaném. Charakteristická česká náves malé zemědělské obce ležící na rozhraní středních a severních Čech zůstala neporušena díky tomu, že lipská silnice budovaná v polovině 18. století a nyní silnice I/7 vedly mimo střed obce. Tím zůstala zachována její původní sídelní situace. Kromě několika původních stavení se ve skanzenu zachoval i rybníček s brodištěm a v jeho sousedství stojí jednoduchá barokní stavba kostelíka sv. Martina z roku 1754.
0 komentářů
přidat komentář