Martin Rajniš navrhuje u Prahy zelenou obytnou krajinu

Vložil
Tisková zpráva
19.11.2009 13:35
Martin Rajniš
Martin Rajniš Architektonická Kancelář e-MRAK

Ve vzdálenosti cca 12 km východně od Černého mostu v Praze se připravuje zajímavý a ojedinělý developerský projekt, tzv. zelená obytná krajina. Autorem tohoto v českých podmínkách výjimečného urbanistického řešení je architekt Martin Rajniš. V lokalitě mezi obcemi Kounice a Vykáň tak v budoucnu v první etapě vyroste 47 ekovil, 24 řadových domů, 11 rodinných domů a dva objekty se 17 byty. Pamatováno bude také na veřejná prostranství, revitalizaci přilehlých rybníků a prostory pro služby.
      Zelená obytná krajina navržená architektem Martinem Rajnišem je výjimečná hned z několika hledisek. Stavby jsou harmonicky včleněny do okolní přírody, konkrétně se nachází v blízkosti dvou rybníků a jsou obklopeny vzrostlými stromy a zelení, která bude i během výstavby v maximální míře respektována a zachována. Noví obyvatelé se tak budou stěhovat do obydlí obklopených vzrostlou zelení. Architekti navrhli projekt v lokalitě, která byla již v minulosti obývaná lidmi a i nyní zde zůstanou zachované historické vazby. Ze staré zemědělské usedlosti se developer rozhodl zachovat a zrekonstruovat starý špejchar, budovy mlýnu a statku. Právě tyto původní stavby se stanou středem nově vznikající obce, jež architekt pojmenoval Starým městem. Obyvatelé městečka zde na jednom místě najdou soustředěny služby i prostory pro volnočasové aktivity, které potřebují k příjemnému životu, např. restaurace, obchody, wellness popř. mateřskou školku. Tradiční ráz Starého města podtrhují klasické červené sedlové střechy kontrastující s bílými zdmi. K bydlení je v této "čtvrti" určeno 11 řadových domků.

Člověku je přirozené žít v přírodě
"Co je dnes vlastně dům? Už to není vývěsní štít, kde vystavuji na odiv svůj majestát a bohatství. Je to místo, kam rád přijdu, čerpám chuť do života, kde dobíjím energii. V tomto směru nám nejvíce pomáhá příroda, člověk je po tisíce let zvyklý žít v přírodě a má k ní v sobě hluboce zakořeněný vztah," vysvětluje architekt Martin Rajniš, autor urbanistického projektu Tejnický dvůr. Městečko je zasazeno do jakéhosi zeleného parku, tvořeného již existujícími vzrostlými stromy, které doplní další nově vysazené. Cesty a další komunikace nebudou tvořeny asfaltovým povrchem, ale přírodním materiálem - žulovou dlažbou. Příjemné prostředí doplní i dva rybníky, z nichž první budou moci využívat obyvatelé ke koupání a rekreaci, a druhá vodní plocha bude určena pro chov ryb a aktivní rybolov.


Pojem "přirozená architektura" představuje moderní architektonický směr, který respektuje samotnou přirozenost přírody a elementární architektonické základy bez zbytečných nákladných "eko" technologií.

Zelená obytná krajina představuje soubor staveb určených pro bydlení a zázemí služeb, který je začleněn do okolí tak, aby se zvyšovala celková kvalita životního prostředí dané lokality. Jednotlivé stavby využívají tradiční stavební postupy a jsou citlivě zasazené do stávajícího prostředí. Obyvatelé ocení blízkost přírody i díky prolínání vnitřních a venkovních obytných prostor.
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
sedlova strecha
ludvik
19.11.09 03:39
O koho jde?
takyarchitekt
20.11.09 12:06
... tak nevím
Milan
20.11.09 11:50
asi nechaúu
pesagem
20.11.09 01:18
zobrazit všechny komentáře