Landscape festival Ostrava 2019 - open call

Zdroj
Jakub Hepp, Koordinátor festivalu
Vložil
Tisková zpráva
09.01.2019 20:50
Ostrava

Landscape festival zaměřený na krajinu, město a veřejný prostor vyhlašuje otevřenou výzvu pro projekty, které dočasně oživí konkrétní lokality v rámci připravovaného 7. ročníku. Festival letos představí Ostravu v nových environmentálních souvislostech, přičemž hlavním tématem výzvy je znovuvyužití a redefinování významu sedmi lokalit na trase z historického centra do Dolní oblasti Vítkovice a nastínění jejich nových propojení.
Otevřená výzva je určená všem tvůrcům, kteří se pohybují na poli témat oživení veřejného prostoru, urbanismu, architektury, krajinářské architektury, umění a designu ve veřejném prostoru a krajině, environmentálnímu umění atd. Přihláška může být rovněž kolektivním dílem několika autorů.
Zajímají nás krátkodobé intervence, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site-specific instalace, dočasná architektura i trvalejší krajinářské zásahy a humanizace daných lokalit. Navržené objekty by neměly mít pevný stavební základ (betonové patky apod.)

LOKALITY
1. SOUTOK OSTRAVICE A LUČINY
2. ČERNÁ LOUKA
3. PARK ZA DOMEM UMĚNÍ
4. AREÁL MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA
5. RONDEL V SADECH DR. MILADY HORÁKOVÉ
6. PARK V ULICI NA ŽELEZÁRENSKÉ
7. OKOLÍ JANTAROVÉ STEZKY
 
VYHLAŠOVATEL A POROTA
Vyhlašovatelem výzvy je LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019

Projekty budou hodnoceny odbornou porotou v následujícím složení:

Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. / Katedra architektury VŠB – TUO
Doc.
MgA. František Kowolowski / Fakulta umění OU

Ing. Daniel Matějka, Ph.D. / Zahradnická fakulta MENDELU

Mgr. Kateřina Šebestová / Statutární město Ostrava

JUDr. Lukáš Jansa / MO Moravská Ostrava a Přívoz

Mgr. Dan Merta / Galerie Jaroslava Fragnera
Ing. Jakub Hepp / Landscape festival

Hodnocení návrhů bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Svou účastí vyjadřují účastníci souhlas s tímto způsobem hodnocení.
 
Kontaktní osoba pro konzultace a zasílání návrhů:
Jakub Hepp

jakub@landscape-festival.cz

+ 420 739 454 190
 
NÁVRHY
Zaslané přihlášky musí obsahovat:
• anotaci projektu (max. 1 A4)
• reálný předpokládaný rozpočet intervence do 50 000 Kč (včetně návrhu, realizace, režijní náklady)
• vizualizaci či skicu projektu
• seznam použitých materiálů a užitých technologií
 
ZÁKLADNÍ TERMÍNY
• Uzávěrka přihlášek: 28. února 2019
• Vyhlášení vítězných projektů: 15. března 2019
• Realizace intervencí: do 20. května 2019
 
ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
• Výsledky budou zveřejněny dne 15. března na webu Landscape festivalu www.landscape-festival.cz
 
REALIZACE
• Realizaci i deinstalaci vybraných návrhů zajistí navrhovatel v kooperaci s pořadateli festivalu
 
AUTORSKÁ PRÁVA
• Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
• Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s vystavením svých návrhů v rámci propagace open callu a jeho výsledků.
• Nevybrané návrhy budou po ukončení open callu na požádání vráceny autorům.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články