Kostel sv. Michaela rok po požáru: Památka stále čeká opravu

Zdroj
Mgr. Jakub Bachtík, jednatel Klubu Za starou Prahu
Vložil
Tisková zpráva
26.10.2021 16:40
Praha

Smíchov

Vzácná dřevostavba ze 17. století měsíce čeká na zahájení rekonstrukce. Pražský magistrát ovšem dosud nezačal ani s předprojektovou přípravou. Blížící se zima přitom pro stavbu ze dřeva bude kritická – v sázce je i úplný zánik kostela.
Přesně před rokem postihla Prahu památková tragédie. Přímo na svátek 28. října vypukl požár, který drasticky poničil dřevěný chrám sv. Michaela Archanděla v zahradě Kinských. Jde o velkou ztrátu na kulturním dědictví – kostel z poloviny 17. století patří mezi nejstarší a nejcennější dřevěné chrámové stavby na našem území.
Historie kostela má navíc zajímavou souvislost s dějinami první československé republiky. Postaven byl totiž původně v Podkarpatské Rusi a do Prahy se dostal v roce 1929, v době, kdy tato oblast byla součástí Československa – šlo o jednu z akcí, která měla oživit kulturní, etnologický a politický zájem českého centra o novou periferii. Skutečnost, že požár kostela byl založen právě na svátek vzniku samostatného československého státu, je mimořádné kuriózní.
Ještě kurióznější je nicméně fakt, že ani po roce od katastrofy se obnovou nezačalo. Prvních týdny po požáru přitom vypadaly nadějně. Radní magistrátu i Prahy 5 se zavázali poničenou stavbu zachránit. A k její obnově dokonce založili veřejnou sbírku, které se již podařilo shromáždit přes 1,8 milionu korun. V lednu tohoto roku také byla stavba zajištěna před vlivy počasí, a dokonce byl vysoutěžen projektant. U toho však zatím skončilo.
Odborníci pod dohledem Národního památkového ústavu již na jaře připravili koncepci obnovy – jak se ukázalo, stavbu nebude třeba nahrazovat kopií, podstatnou část konstrukcí je stále možné zachránit. Pro zahájení oprav je ale nutné zpracovat několik odborných průzkumů (například stavebněhistorický nebo stavebnětechnický průzkum). Výzvu k jejich vyhotovení předal vlastníkovi památky magistrátní odbor památkové péče již v dubnu tohoto roku. Dosud ale bez reálné odezvy.
Vlastníkem je přitom město, konkrétně Odbor hospodaření s majetkem hlavního města Prahy. Zadání specializovaných expertíz může být administrativně náročné. Nicméně půl roku nečinnosti je dlouhá doba i na vytížený úřad. Tím spíš, že podle odborníků není času nazbyt. Na rozdíl od kamení a cihel podléhá dřevo rychleji zkáze – při vyšší vlhkosti hrozí například vznik plísní nebo dřevomorky, která by mohla dochované konstrukce nevratně zničit. Obavu proto vzbuzuje blížící se zima. Pokud se s průzkumy a opravami nezačne co nejdřív, je možné, že památka zcela zanikne.

Letošní svátek 28. října není jen výročím požáru. Je také příležitostí, aby magistrátní Odbor hospodaření s majetkem konečně zahájil kroky k záchraně památky. Byla by škoda oslavit 28. října další památkovou ztrátou.
0 komentářů
přidat komentář

Související články