Komora architektů nesouhlasí se zástavbou piazzetty u Intercontinentalu

Vložil
ČTK
11.04.2021 08:30
Praha

Praha – Česká komora architektů nesou- hlasí se zástavbou volného prostranství u hotelu Intercontinetal v centru Prahy, jak to plánuje majitel objektu. Piazzetta nesoucí od roku 2018 jméno náměstí Miloše Formana není podle ČKA prolukou nebo parcelou určenou k zastavění, je nezastavitelným veřejným prostranstvím ve stabilizovaném území. Své stanovisko komora zveřejnila na webu. Plánovanou novou stavbu kritizují i někteří místní občané a politici.


Hotel vlastní od ledna 2019 fond R2G podnikatelů Oldřicha Šlemra, Eduarda Kučery a Pavla Baudiše, kteří jej rekonstruují a plánují úpravy okolí. Počátkem roku ministerstvo kultury rozhodlo o tom, že hotel postavený v letech 1968 až 1974 nezíská památkovou ochranu. Majitel tedy může pokračovat v rekonstrukci, protože ale hotel a prostranství kolem jsou chráněny režimem Pražské památkové rezervace, musí vlastník nemovitosti mít k zamýšlené stavbě závazné stanovisko pražského magistrátu.

Okolo projektu úprav okolí hotelu se v metropoli diskutuje.Proti záměru postavit na piazzettě prosklenou budovu jsou někteří místní obyvatelé a opoziční zastupitelé Prahy 1. Radní města v únoru schválili nesouhlasné stanovisko ke stavbě budovy a podání námitky v územním řízení.

Majitelé hotelu uvádějí, že prostor piazzetty je území, které je třeba v kontextu památkové rezervace dále rozvíjet. "Při posuzování ministerstvo kultury mělo k dispozici návrh projektu Staroměstská brána včetně objektu na rohu ulic Pařížská a Bílkova. Vítáme, že památkáři chtějí toto území také citlivě rozvíjet, a ne konzervovat ve stavu ze 60. let," sdělil již dříve ČTK zástupce majitelů hotelu Jakub Dyba.

Komora architektů ale uvádí, že piazzetta je dnes nezpochybnitelnou a kvalitní součástí veřejných prostranství Pražské památkové rezervace. "To je v neposlední řadě zakotveno i ve stávajícím pražském územním plánu. Je určitě vhodné diskutovat o rekonstrukci tohoto veřejného prostranství, nelze však připustit na tomto náměstí těžko odůvodnitelnou novou zástavbu několikapodlažním komerčním objektem," uvedlo představenstvo komory.

Dodávají, že přestože je stavba hotelu považována za jeden z nejvýznamnějších příkladů brutalistní architektury v ČR, urbanistické řešení hotelu reagovalo citlivě na kontext původní zástavby, včetně nové výstavby po asanaci a přineslo do území novou kvalitu. Komplex hotelu podle architektů navázal na koncept založený výstavbou Právnické fakulty v letech 1924 až 1931 podle projektu Jana Kotěry a na místě válkou poškozených domů navíc vytvořil piazzettu, která odkryla pohled na průčelí učitelských domů, postavených v letech 1919 až 1921 podle projektu Otakara Novotného a patřících k nejvýznamnějším příkladům kubistické architektury v Praze.

Proti novostavbě již dříve vystoupil i Klub Za starou Prahu. Piazzetta podle klubu plní odpočinkovou a vyhlídkovou funkci a lidé ji už dlouho vnímají jako regulérní náměstí; urbanistický statut kvalitního městského prostranství potvrdilo i její pojmenování náměstím Miloše Formana.

Klub Za starou Prahu zastává názor, že navržený čtyřpodlažní pavilon nerespektuje architektonické hodnoty tohoto náměstí, škodí jeho funkcím, ba přistupuje k tomuto kvalitnímu městskému prostoru jako by to byla pouhá proluka, což klub považuje za urbanistickou i architektonickou chybu, píše klub na svém webu.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
diskutabilní stanovisko
Karel Doležel
12.04.21 12:41
zobrazit všechny komentáře

Související články