Festival Den architektury připomene odkaz Kafky i dílo Hubáčka nebo Fanty

Vložil
ČTK
06.02.2024 21:00
Praha


Praha – Letošní 14. ročník Dne architektury, který se uskuteční s podtitulem Proces proměny, odkazuje mimo jiné na 100. výročí úmrtí spisovatele Franze Kafky. Připomene nejen stavby spojené s tímto autorem či budovy související s literaturou, ale pozve i na místa s kafkovskou atmosférou. Další z progra- mových sekcí budou věnovány například tvorbě architektů Josefa Fanty a Karla Hubáčka a jejich spolupracovníků. Největší architektonický festival v ČR se na různých místech uskuteční od 27. září do 3. října. Současně se bude konat jeho sesterský festival Film a architektura.


Podtitul letošního ročníku festivalu Proces proměny vychází z názvů Kafkových knih. V kontextu architektury, vývoje města a veřejného prostoru nabývá nejrůznějších významů. "Program bude volně vycházet z kafkovské nálady a objevovat místa a architekturu podivnou, nezvyklou, absurdní, stísněnou, snovou, byrokratickou nebo groteskní. Architekturu, která je často zapomenutá nebo přehlížená. Ukážeme ale také domy, které souvisí s literaturou, například sídla nakladatelství nebo tiskáren nebo technické servisní stavby, jako jsou trafostanice, telefonní ústředny, výdechy z tunelů, vodárenské věže, větráky a kolektory i málo známá výtvarná díla ve veřejném prostoru," uvedla ředitelka festivalu Marcela Steinbachová z pořádajícího spolku Kruh.

V hledáčku má festival i německé a židovské architekty a Kafkovy současníky, kteří ovlivnili dnešní podobu českých měst, stejně jako Kafka ovlivnil českou literaturu a kulturu. Patří mezi ně mimo jiné Josef Zasche, Ernst Wiesner nebo Rudolf Wels, kteří působili v Praze, Brně a zejména ve městech na území bývalých Sudet.

Program Dne architektury letos připomene i další jubilea: 350 let od narození významného pozdně barokního stavitele a architekta Františka Maxmiliána Kaňky (1674–1766), 70 let od úmrtí Josefa Fanty (1856–1954), architekta budovy pražského hlavního nádraží nebo nynějšího ministerstva průmyslu a obchodu. Do festivalového programu se promítne i 100. výročí narození Karla Hubáčka (1924–2011), jednoho z nejuznávanějších československých architektů, spoluzakladatele Sdružení inženýrů a architektů v Liberci (SIAL) a autora návrhu televizního vysílače a hotelu na Ještědu. Pozornost přitom bude věnována také jeho spolupracovníkům Miroslavu Masákovi, Johnu Eislerovi, Martinu Rajnišovi, Emilu Přikrylovi a dalším a jejich realizacím.

Cílem festivalů Den architektury i sesterského Film a architektura je upozorňovat na kvalitní architekturu, představovat ji v širších souvislostech a přispět k diskusi o veřejném prostoru. Vedle architektonických procházek či exkurzí nabízí Den architektury i přednášky, výstavy, koncerty, workshopy a akce pro děti. Na akcích se podílejí místní spolky a architekti. Festival Den architektury v loňském roce nabídl přes 500 akcí ve více než stovce měst po celé republice i na Slovensku a přilákal na 35.000 návštěvníků.
0 komentářů
přidat komentář