Dementi k územní studii Aupark Brno

Vložil
Tisková zpráva
17.05.2012 21:30
Česká komora architektů se ohrazuje proti vyjádření médií, která nesprávně uvádějí důvody vedení disciplinárního řízení se dvěma autorizovanými architekty, kteří se podíleli na studii brněnského nákupního centra Aupark.

V žádném případě není pravdou, že by důvodem pro zahájení a vedení disciplinárního řízení před Stavovským soudem ČKA bylo, že architekti "porušili Profesní a etický řád České komory architektů tím, že dělali územní studii pro stavbu brněnského nákupního centra Aupark a zároveň pracovali na územním plánu města," jak se mylně objevuje v médiích. Takovou informaci Česká komora architektů nepodala, ani nemohla podat. V rozsudku Stavovského soudu ze dne 9. března 2012, vyneseném v disciplinárním řízení s autorizovanými architekty Jaroslavem Dokoupilem a Radoslavem Kobzou, se podobná informace neobjevuje.

Znovu potvrzujeme, že k porušení Profesního a etického řádu ČKA mohlo dojít tím, že architekti nepředcházeli možnému střetu zájmů a pracovali ve stejné věci pro dva klienty.¹)
1) Citace z § 23 Profesního a etického řádu ČKA: "architekt předchází vzniku střetu zájmů ve vztahu k laické i odborné veřejnosti, zejména se vyvaruje situace, v níž by při výkonu odborné správní činnosti rozhodoval ve věci, v níž sám vypracoval pro klienta příslušné dokumenty nebo k níž vypracoval odborný posudek nezbytný jako podklad pro toto rozhodnutí".

Rozsudek nenabyl právní moci, jelikož architekti proti němu v řádném termínu (dne 24. dubna 2012) podali odvolání k představenstvu ČKA. Česká komora architektů se tudíž nemůže k obsahu rozsudku podrobně vyjadřovat. Detailní informace budou zveřejněny až po uzavření odvolacího řízení, nejpozději do 6 měsíců od podání odvolání představenstvu ČKA.

Teprve pokud by se rozsudek stal pravomocným, architekti by museli zaplatit pokutu ve výši 50.000 Kč a nemohli by se v následujících 3 letech zúčastnit veřejných zakázek, mohli by však samostatně projektovat jiné typy zakázek.

Podrobné vyjádření též - http://www.cka.cc/oficialni_informace/tiskove-zpravy/ke-kauze-aupark-brno
0 komentářů
přidat komentář

Související články