Bc. Alena Javorská - Daegu Gosan Public Library

ateliér: Ing.arch. Jiří Buček / Ing.arch. Filip Horatschke

Zdroj
x-fatul
Vložil
Petr Šmídek
11.03.2013 05:55
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
název: Daegu Gosan Public Library
místo: 571-1, Shinmae-dong, Suseong-gu, Daegu Metropolitan City, Korejská republika
pozemek: 2080 m²
podlaží: 2 patra podzemní, 5 nadzemních
stavební program: 4345 m²

ZADÁNÍ
Práce je zadána ve smyslu vypsané mezinárodní architektonické soutěže na řešení nové městské knihovny v korejském Daegu. Nová knihovna s daným stavebním programem se má stát informačním, společenským a kulturním centrem této městské části.

POZEMEK
Pozemek se nachází ve čtvrti Gosan ve správním území Suseong-gu, které je nejvýchodnější částí městské metropole korejského Daegu. Suseong-gu je rezidenční oblastí s množstvím zeleně. Lokalita se nachází v těsné blízkosti obytných bloků mezi dvěma stanicemi metra, které jsou vzdálené 10 minut chůze. Jedná se o území s velmi heterogenní zástavbou s výškovým profilem od jednopodlažních po 15-ti patrové budovy. Pozemek tvaru lichoběžníku je rovinný a je přístupný ze všech stran. Severní hranici pozemku lemuje park s nedalekou autobusovou zastávkou a zbylé hranice jsou vymezeny silničními komunikacemi. Podélná osa pozemku je orientována ve směru sever – jih.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Hlavním záměrem návrhu je vybudování stavby, která bude definovat nový veřejný prostor – otevřený a přístupný všem, kultivující a oživující své okolí, vybízející kolemjdoucí k návštěvě. Na parcelu je navržen objekt obdélníkového půdorysu 22 x 42 m, jehož podélné strany jsou rovnoběžné s východní hranicí pozemku. Díky této poloze vznikla na pozemku venkovní pobytová plocha ve tvaru trojúhelníku, která slouží k relaxaci a otevírá pro pěší přicházející z parku pohled na západní fasádu knihovny. Hlavní vstup je situován ze severu, v místě připojení na park, kde se očekává největší příliv návštěvníků. Aby byl přechod „z města do knihovny“ plynulý, bez nutnosti knihovnu obcházet, je přízemí vesměs volně průchozí a je navržen další vstup z východu a dva z jihu – jeden přes kavárnu a jeden přes schodiště do prvního patra.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Navržený objekt je koncipován jako pevný, tvarově čistý a jednoduchý kubus, za jehož vnějším pláštěm se odehrává bohatý vnitřní svět. Hmota reaguje na okolní heterogenní zástavbu svou blokovitou formou, nedominuje nad okolní nízkopodlažní zástavbu. Knihovna je zahalena závojem z nerezové tkaniny, který vytváří mlhavý exteriér, jehož vzhled a propustnost se mění s různým odstupem a odrazem slunečního světla. Ocelová tkanina se stává architektonickou kůží, která chrání a „rozostřuje“ hranici hmoty budovy.

Knihovna má značit přístupnost a podněcovat zvědavost, lákat z veřejného prostoru do dobrodružství jejích vnitřních útrob. Dominantním prostorovým prvkem interiéru je „barevná stuha“ monolitického schodiště procházející atriem z přízemí až do třetího podlaží čítáren, po které budou návštěvníci stoupat vzhůru ke knihám. Vstupní hala se zónou periodik s návazností na kavárnu, audiovizuální galerií a víceúčelovým sálem v patře tvoří živou část knihovny. Naopak čítárna s volným výběrem, která by měla návštěvníkům poskytovat tichý a pohodlný prostor ke čtení – je svět sám pro sebe.

Základní materiály uplatňující se v architektonickém řešení jsou beton, sklo a nerezová tkanina. Tkanina je zvolena jako architektonický výrazový prvek – splňuje potřebu optické lehkosti a průhlednosti.

PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Základní koncepcí provozu knihovny je přirozený a svobodný pohyb návštěvníků, optická i prostorová transparence a provozní flexibilita. Přízemí je věnováno veřejnému provozu knihovny, druhé podlaží multifunkčnímu sálu a administrativnímu zázemí, třetí patro vyplňuje volný výběr s čítárnou a v nejvyšším patře se nachází tichá studovna s učebnami. Suterén obsahuje velký víceúčelový sál, depozitáře a technické zázemí.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
V principu je konstrukční návrh řešen jako ocelový skelet a monolitický železobeton. Základové konstrukce jsou řešeny jako deska. Svislé konstrukce budovy jsou navrženy jako kombinace nosného stěnového systému (ŽB nosné jádro), nosných sloupů a příhradoviny, která pomocí táhel vynáší konzoly dvou spodních pater. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny bezprůvlakovým systémem cobiax. Vnější vrstvu pláště tvoří předsazená fasáda z metalické tkaniny, tvořená ze speciálních nerezových kroužků pro „bezešvé“ opláštění hmoty domu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články