Bauhaus a funkcionalismus : Mini-Symposium

Vložil
Petr Šmídek
01.06.2019 17:16
Přednášky

Mini-sympozium „Bauhaus a funkcionalismus“zkoumá recepci a interpretaci vzniku a rozkvětu funkcionalismu v Československu v meziválečném období, kontakty s Bauhausem v Německu. Osoba předního teoretika modernistické avantgardy Karla Teigeho a jeho pedagogického působení na Bauhausu je exemplárním příkladem networku a vzájemných kontaktů. Otázku současné recepce architektů, jak nakládat s postaveným dědictvím moderny tematizuje významný německý architekt Volker Staab.

Program je doplněn preview „Virtual Bauhaus“, výstavou ve virtuální realitě o německé škole umění a designu uvedenou Goethe-Institutem u příležitosti stého výročí založení Bauhausu.
Akce se koná v rámci středoevropského festivalu re:bauhaus – modern emancipation, education, exchange.

17:00-17:15      
Úvod – Luisa Rath, Ředitelka kulturního programu pro střední a východní Evropu Goethe-Institut

17:15-18:15      
Simone Hain – Bauhaus v Golfském proudu poezie. Trvalý vliv Karla Teigeho na vývoj Bauhausu, přednáška

18:30-19:00      
Robert K. Huber – Aktuální recepce a prezentace Bauhausu, „Virtual Bauhaus“

19:00-19:45      
Volker Staab – Stavby pro Bauhaus, prezentace berlínského muzea Bauhausu

19:45-20:30      
Bauhaus a funcionalismus dnes! – Volker Staab, Helena Doudová, moderovaný 1:1 rozhovor a veřejná diskuse

Akce se koná v rámci středoevropského festivalu re:bauhaus – modern emancipation, education, exchange.


Bauhaus v Golfském proudu poezie. Trvalý vliv Karla Teigeho na vývoj Bauhausu
Prof. Dr. Simone Hain, Berlin
Simone Hain je profesorkou historie architektury a plánování, publicistkou a kurátorkou se zaměřením na modernu. Studovala dějiny umění v Brně u Zdeňka Kudělky a Ivo Krska. V roce 1992 založila na IRS Erkner vědeckou sbírku o historii architektury NDR a byla univerzitní profesorkou pro dějiny měst a architektury v Berlíně, Hamburku a Štýrském Hradci. Na Bauhaus-Universität Weimar získala „Gropiusprofessur“ v letech 2004-06.


Stavby pro Bauhaus
Jak může současná architektura vypadat v kontextu Bauhausu? Ve snaze nereplikovat obvyklé klišé, návrh rozšíření Bauhaus Archivu v Berlíně odkazuje na programovou jedinečnost Bauhausu, nikoliv na stylistické prvky. Koncept také pracuje s budovou Waltera Gropia, u které hrozilo, že ustoupí příliš do pozadí. Topografie místa a komplikovaný přístup k původní budově poskytlo klíč k zachování jedinečnosti domu a zároveň přidání něčeho jednoznačně nového.

Prof. Volker Staab
Volker Staab, narozený v roce 1957 v Heidelbergu, založil svou kancelář v Berlíně v roce 1991, poté, co ukončil studium na ETH Zurich. Spolupráce s Alfredem Nieuwenhuizenem na projektem od roku 1996 se v roce 2007 proměnila na plnohodnotné partnerství. Volker Staab je od roku 2005 členem Berlínské akademie umění a získal Velkou cenu BDA v roce 2011. Byl hostujícím profesorem na TU Berlín, FH Münster a Akademie výtvarných umění ve Stuttgartu, v roce 2012 byl jmenován profesorem na Technické univerzitě v Braunschweigu.
Úspěch v soutěži na Nové muzeum v Norimberském muzeu 1991 je startovním bodem pro Staab Architekten. Po něm následují další muzea a veřejné budovy pro výzkum, vzdělávání a správu. Většina projektů pochází z vítězných soutěží, v rozsahu nových struktur citlivě vložených do městského a venkovského prostředí, po konverze a reinterpretace památkově chráněných objektů. Všechny projekty se vyznačují důrazem na přeměnu složitých podmínek architektury do jednoduchého, věrohodného designu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články