Architekti znovu chtějí, aby ministr zrušil soutěž na NK

Zdroj
Markéta Horešovská
Vložil
ČTK
15.08.2008 16:50
Praha

Praha - Skupina českých i zahraničních architektů znovu požaduje po ministrovi kultury Václavu Jehličkovi (KDU-ČSL), aby zrušil soutěž na novou budovu Národní knihovny (NK). Požadovali to po něm již loni v říjnu, kdy začaly spory kolem projektu a ještě předtím, než se objevil problém s pozemky na stavbu. Jehlička ale soutěž zrušit nechce a říká, že tak musí učinit její zadavatel, tedy knihovna.
    O tom, že by měla být soutěž zrušena, však nyní s odkazem na zjištění Evropské komise spekuluje i předseda Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Martin Pecina.
    Architekti, které reprezentuje Martin Roubík, psali ministrovi loni v říjnu. Nyní zveřejnili ministrovu odpověď z června, ve které Jehlička píše, že ani po důkladné analýze neshledal důvod pro to, aby mohl zrušení soutěže řediteli NK doporučit. V červenci ale Jehlička uvedl, že projekt stavby podle návrhu Jana Kaplického na Letné považuje za nereálný.
    V minulých dnech navíc dostal ÚOHS odpověď Evropské komise na svůj dotaz ohledně způsobu vypsání soutěže. Pecina dopis komentoval, jeho obsah však nezveřejnil; své vyjádření napsal ministerstvu. To zatím jeho text podle mluvčího Jana Cieslara analyzuje, a zda ministr svůj postoj ke zrušení soutěže ve světle nových skutečností změní, není jasné.
    Pecina nyní říká, že podle EK nemohla knihovna kvůli soutěži na svou novou budovu uplatnit výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek. NK tedy neměla vypsat architektonickou soutěž o návrh, ale zadat veřejnou zakázku. Úřad přitom dříve výjimku, již se NK snažila uplatnit, uznal. Podle EK tak ale učinit neměl.
    Na ÚOHS se v  únoru obrátil první náměstek ministra kultury František Mikeš (ODS), již dříve jej o posouzení soutěže na knihovnu z hlediska její regulérnosti požádali architekti, z nichž někteří jsou i signatáři otevřených dopisů ministrovi. Průběhem soutěže se ale tehdy ani nyní ani ÚOHS, ani EK nezabývaly.
    ÚOHS se však nakonec regulérností soutěže asi zabývat bude. "Soutěž si musíme posoudit v Česku, bude to činit náš úřad a naše rozhodnutí je přezkoumatelné soudem," řekl Pecina v úterý.
    Kritizujícím architektům od vyhlášení výsledků soutěže loni v březnu vadí, že vítěz porušil požadavek vyhlašovatele na umístění knihovních fondů nad zem, respektive upravení podmínek soutěže v jejím průběhu ve prospěch vítězného návrhu. Porota vítězný návrh akceptovala, protože usoudila, že je důležitější jeho architektonická hodnota než dodržení pravidel soutěže o návrh, uvedl Pecina.
    Postupem poroty byly podle kritiků soutěže poškozeny soutěžní týmy z celého světa. Pokud nechce soutěž zrušit ředitel NK, měl by to podle Roubíka učinit ministr jako zřizovatel NK. Sám Jehlička v červenci projekt nové budovy označil za nepřipravený a za "jisté dobrodružství".
    Podle Jehličky nejsou na výstavbu knihovny peníze ani pozemek. Přinejmenším 1,9 miliardy korun ale stále garantují dřívější vládní usnesení; pozemek na Letné před dvěma lety slíbilo prodat pražské zastupitelstvo. Stále se opakuje, že knihovna by stála více než dvě miliardy - a další peníze v rozpočtu nejsou. Peníze by se však hledaly až v rozpočtech několika příštích let. Zastánci knihovny poukazují na to, že když je skutečně třeba a nechybí politická vůle, stát peníze najde. Příkladem je podle nich třeba dvacetimiliardový dočasný pronájem stíhaček či několik prohraných arbitráží.Mgr. Václav Jehlička
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 1
PRAHA 1
118 11

V Praze 14. srpna 2008
Vážený pane ministře,

děkuji Vám za odpověď z června t.r. na urgenci Otevřeného dopisu architektů. Zároveň bych Vám rád sdělil, že mě, coby zástupce 23 zahraničních a českých architektů/signatářů, tato odpověď neuspokojila.

Píšete, že požadavku skupiny architektů na anulování výsledků nemůžete vyhovět, protože „zrušit takovou soutěž může ten, kdo ji vyhlásil" a „ani po důkladné analýze věci... jsem neshledal jednoznačný důvod, abych to generálnímu řediteli Národní knihovny České republiky mohl případně doporučit."

Neoprávněným postupem poroty (zejména ignorováním povinnosti vyloučit všechny projekty nesplňující soutěžní podmínky resp. ředitelem Národní knihovny doporučeném vypuštění závazné podmínky umístění knižních fondů nad zemí) byly poškozeny stovky soutěžních týmů z celého světa, které do soutěže v dobré víře vložily velké množství kvalifikované práce a finančních prostředků. Přestože je Ministerstvo kultury zřizovatelem Národní knihovny a ředitel Vám za její činnost osobně odpovídá, zříkáte se zodpovědnosti za dění v resortu, za vynakládání veřejných financí a v neposlední řadě také za dobré jméno České republiky v zahraničí. Sám jste ovšem nedávno označil proběhnuvší soutěž za „nepřipravený projekt a jisté dobrodružství."

Navíc se Ministerstvo kultury vyjádřilo, že je připraveno vyplatit týmu, jehož vítězství bylo zjevně umožněno pouze jednáním poroty v rozporu se soutěžními pravidly, ještě jednou obnos odpovídající výši první ceny (160 000 € — tedy bratru 4 mil. Kč) jako kompenzaci za nerealizování projektu. Přitom ostatní soutěžní týmy, poškozené protiprávním postupem vyhlašovatele, zřejmě neplánujete žádným způsobem odškodnit.

Proběhla-li soutěž neregulérně a vyhlašovatel (v tomto případě zároveň ten, kdo neregulérnost soutěže zapříčinil) nejeví chuť převzít zodpovědnost a soutěž zrušit se všemi konsekvencemi, je nabíledni, že mu toto má nejprve doporučit, a následně případně přikázat, jeho zřizovatel. V tomto případě Ministerstvo kultury, jež, pane ministře, v současné době vedete.

Svým stanoviskem k Otevřenému dopisu architektů dáváte najevo, že nechcete uvést věc ve své kompetenci do pořádku a nutíte soutěžící týmy, aby se svých práv domáhaly nákladnou a zdlouhavou právní cestou u tuzemských či evropských institucí.

Hovoříte o důkladné analýze věci, ale zcela konkrétní dokumenty dokazující neregulérnost soutěže pomíjíte; ani jste se k nim nevyjádřil.

Zamrzelo mne také, že jste nereflektoval moji žádost o schůzku, kde bychom si mohli o problému pohovořit. Předpokládám, že jste 'plně zahlcen jinou prací v resortu' (nicméně toto klišé jste mohl namísto mne použít Vy).

S pozdravem
Martin Roubík
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
Daniel John
15.08.08 05:06
řeči
eliška
15.08.08 11:17
vytrvalost
abakus
15.08.08 11:31
zvlastni je....
basta
21.08.08 12:04
zobrazit všechny komentáře

Související články