Zpráva poroty doporučující studentské projekty na výstavu v GJF

Zdroj
Galerie Jaroslava Fragnera
Vložil
Tisková zpráva
01.12.2011 20:00
Z celkem 15ti zaslaných prací vybrala porota 7 projektů, zabývajících se konverzemi existujících průmyslových areálů. Vnímáme toto téma jako velmi aktuální, věříme, že porovnání vybraných návrhů s vystavovanými realizovanými pracemi bude pro návštěvníka výstavy přínosem.

Konkrétně byly k vystavení doporučeny následující  projekty:

Dvojice knihoven do areálu Vítkovických železáren od V.  Hyblera a D. Dvořáka z atelieru Mirko Bauma (RTWH Aachen ) - v obou případech se jedná o konverzi se silnou novou figurou, doslova opřenou o silnou historii místa. Konstruktivní, citlivé a nedestruktivní řešení dostavby obohacuje areál v jednom případě o aluzi dopravníku a ve druhém o silný vnitřní prostor.

Opačným přístupem ke stejnému tématu je dvojice projektů z atelieru Jana  Šépky  z pražské FA ČVUT - první z nich (M. Fišerová, E. Skleníčková, M. Gaberle, M. Veselský) podrobnou analýzou a dílčími intervencemi nabízí způsob postupného  přerodu areálu v živou část města, druhý z nich (M. Ralbovská, B. Simajchlová, P. Uchal, J.Žoha) hledá způsob propojení města a areálu železáren, dvou světů dnes zcela oddělených kapacitní komunikací. Ocenili jsme silný koncept, založený na promyšleném situování  4 budov - mostů, nazývaných stehy.

Další dvojicí projektů jsou drobnější konverze menších areálů - jedná se o příklady zobecnitelné na častou urbanistickou situaci mnoha českých a moravských měst - problém opuštěné továrny nacházející se v centru zástavby . Prvním z nich je hledání nové náplně areálu textilky  Perla v Ústí nad Orlicí od A. Vojkůvky  z atelieru Jiřího Suchomela na FA TU v Liberci. Autor citlivě využívá typických průmyslových staveb a jejich prostředí. Druhým příkladem je diplomní projekt Petra Vojáčka z atelieru Jana Aulíka na pražské FA ČVUT, zabývající se konverzí branického pivovaru.  Nové využití stavby jako lázní a wellness centra s hotelem je příkladem vynalézavého vložení právě takové funkce, která umožňuje areál zachovat a charakteristická omezení původní průmyslové  stavby proměnit v její nové kvality.

Ze škály projektů konverzí Kladenské průmyslové zóny vybrala porota projekt revitalizace postindustriálního prostoru od O. Semotána ze Zahradnické fakulty v Lednici (MU Brno) -  jedná se o propracované a dobře proveditelné řešení, které vtipně rozvádí hodnotu, kterou někdejší průmyslová lokalita získala až druhotně  dlouhodobým opuštěním.

Lukáš Beran
Jakub Fišer
Dan Merta
Petr Volf
0 komentářů
přidat komentář

Související články