Výsledky soutěže "Kaple pro pietní území Ležáky"

Vložil
Tisková zpráva
12.12.2011 10:00
Architektonická soutěž na "Kapli pro pietní území Ležáky" na Pardubicku již zná své vítěze. V minulém týdnu je zveřejnil na svých internetových stránkách vyhlašovatel soutěže Památník Lidice.
Účelem soutěže bylo nalézt nejvhodnější řešení koncepce novostavby pietní kaple. Kaple smíření má přinést v pietním území tragicky vyhlazené osady Ležáky nejen příhodné místo pro zastavení, rozjímání a smíření, ale také pro důstojné uložení dochovaných uren obětí tragédie.
Do soutěže bylo odevzdáno 80 soutěžních návrhů. Soutěžní porota složená z architektů, zástupců památníku Lidice a obce Miřetice vybrala a ocenila 3 nejlepší návrhy:
 
1. cena - Kurtis and partners, s.r.o (Gabriel Sedlák, Vlado Hrivňák, Iveta Kolláriková, Xabier Epelde, Jan Ertl a Jan Šebánek)
Hodnocení poroty:
"Porota vysoce hodnotila koncept návrhu, který úspěšně jednotí dvě základní avšak v principu mnohdy si konkurující myšlenky. Jsou jimi meditace v intimním, uzavřeném prostředí a potřeba bezprostředního sepětí s výrazným - dominantním exteriérem areálu bývalých
Ležáků. Promyšlená idea až metafyzicky propojuje místa a události, které se v Ležákách staly. Přestože autoři pečlivě návštěvníka vedou svojí koncepcí (nejprve je "zasažen a znejistěn" stísněným vstupem, poté veden dolů po schodišti k předprostoru s popisem osudů a dále do prostoru pro meditaci), stále nechávají místo pro asociace myšlenek a tolik důležitých pocitů.
Porota rovněž kladně hodnotila pokoru návrhu. Jak v rovině měřítkové, tak v rovině architektonické. Stavba na sebe neupozorňuje, naopak nechává na každém, aby jí objevil. Umístění v intimním prostoru háje nikterak nekonkuruje pietnímu místu s "hrobodomy", naopak v poslední fázi poutě je návštěvník s exteriérem opět konfrontován.
Porotci předpokládají, že návrh bude jednoduše realizovatelný, a bude jej možné v průběhu přípravných prací dále propracovávat a tříbit."

2. cena - Platform for Urban Research and Architecture, s.r.o. (Michal Bernart, Igor Hobza, René Dlesk, spolupráce: Kamila Vaníčková)

Hodnocení poroty:
"Kaple svým umístěním a výhledy pracuje se základní myšlenkou pohledové dominanty původní obce Ležáky a vyzývá k přehrávání scén teroru, ale i k vnímání krásy přírodního prostředí.
Svojí koncepcí kaple nesoupeří, spíše umožňuje prožít emoce spojené s tímto místem, zastavit se a zamyslet. S prezentovanou architekturou je možné i dále pracovat a cizelovat bez toho, aby došlo k zániku konceptu a základní ideje. Architektura objektu však není zcela přesvědčivá. Tvarování i příliš překombinované symboly, které nebudou pro návštěvníka dostatečně čitelné, ubírají na síle jinak velmi výrazné myšlence."

3. cena - Ateliér Velehradský, s.r.o. (Tomáš Velehradský, Tereza Velehradská)
Hodnocení poroty:
"Vytříbené estetické řešení návrhu je podpořeno odsunutím novostavby mimo vlastní vypálené domy, což podporuje silnou a dokonalou Žákovu kompozici. Situování novostavby v ose pohledu od stávající lávky dodává celému místu nové významové těžiště v blízkosti výrazného solitérního stromu. Elegantní křivky kaple spolu s přesvědčivým grafickým zpracováním návrhu prokazují vysoké tvůrčí schopnosti autorů a vnášejí do území novou estetickou kvalitu. Nevhodně působí naopak - a paradoxně - umístění takto významné stavby do záplavového území potoka, což představuje základní překážku pro realizaci. Kaple je sice nakryta jemným návrším, ale je zahloubena pod úroveň okolního zaplavovaného terénu."
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Velmi zdařilé.
ing. R. Vejš
12.12.11 07:48
Velmi zdařilé ano, ale....
Lubomír Hruška
28.12.11 11:18
zobrazit všechny komentáře

Související články