Úplná informace o Národní knihovně

Zdroj
Tomáš Hradečný
Vložil
Jan Kratochvíl
15.10.2007 20:25
Primátor Prahy Pavel Bém zveřejnil 15.10. na serveru idnes svůj názor na problematiku Národní knihovny, který doplnil desaterem pro další postup. První bod zní: "Přestat o Národní knihovně lhát (platí pro všechny včetně médií)". Ze své pozice si takový výrok může dovolit. Osobně bych toto přikázání zbavil podezření, že někdo záměrně lže, zněním: "Poskytovat (nejen) o Národní knihovně pravdivé a úplné informace." Ať tak nebo tak, jeho dodržování by samo o sobě vystačilo, aby bylo v diskusi o a Národní knihovně jasno. Není totiž podstatné, zda se podoba návrhu Future Systems někomu líbí nebo ne. Nerozhoduje ani, zda se jinému jeví vybraný pozemek jako vhodný či nevhodný. To jsou totiž hlediska posuzovaná zcela subjektivně, bez předem daných pravidel hodnocení a tudíž je není možné demokraticky posoudit. Jediným objektivním nástrojem, jehož výsledek by měl být pro společnost jasný, srozumitelný a nezpochybnitelný, je architektonická soutěž. Platí to ovšem za předpokladu dodržení prvního Bémova přikázání. Pokud by se jím vedení Národní knihovny řídilo, potom bychom již půl roku věděli, že soutěž byla svázána zbytečně předefinovaným zadáním, umocněným striktní podmínkou dodržení všech závazných požadavků stavebního programu. Pokus o nápravu této politováníhodné chyby vedl k celému řetězci nestandardních a neodůvodněných kroků vedení knihovny a poroty soutěže, které v konečném důsledku vedly k pochybnostem o regulérnosti celého procesu. Pro ilustraci jeden příklad za všechny:

Na otázku Lidových novin v rozhovoru z 13.10.: "Údajně vy sám jste se měl zasadit o to, že podmínka umístění konzervačních fondů nad zem zmizela, čímž jste dal podnět ke zmaření soutěže", odpovídá generální ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek: "Úplně detailně si to nepamatuju, ale opravdu si nevzpomínám, že bych něco takového navrhl." Soutěžní protokol z 1. kola naproti tomu konstatuje: "Vlastimil Ježek uvedl, že kritérium umístění národních konzervačních fondů nad zem může být v případě dostatečně zajímavé architektury vypuštěno." Pro dokreslení situace a pochopení klíčového zlomu v soutěži je třeba doplnit, že tato slova byla vyřčena před vlastním hodnocením návrhů, tedy předtím, než měli porotci možnost seznámit se s jednotlivými návrhy. Jaký motiv mohl mít pan Ježek k tomu, aby o 180 stupňů otočil striktní podmínku několikrát zopakovanou v odpovědích na dotazy soutěžících, když podle svých vlastních slov to byl až návrh Future Systems, který jej spolu s celou porotou přesvědčil, že není nutné trvat na umístění skladiště Národního konzervačního fondu nad zem? Musel znát Kaplického návrh ještě před vlastním hodnocením.
Nejedná se snad o prokazatelné porušení anonymity a manipulaci, která odsuzuje výsledek soutěže do kategorie nepoužitelných? Není půlroční vášnivá diskuse zbytečná? Proč tuto jednoduchou mozaiku z veřejně přístupných informací zatím nikdo nesložil?

15.10.2007   Tomáš Hradečný - jednatel HŠH architekti, s.r.o.
35 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...
ondrejcisler
16.10.07 12:11
Důkaz
pipe
16.10.07 08:36
vida
HK
16.10.07 09:21
servis pro novináře
HK
16.10.07 09:10
zobrazit všechny komentáře