Soutěž o nejlepší dřevěný dům roku 2008

Zdroj
Nadace dřevo pro život
Vložil
Tisková zpráva
29.11.2007 15:40
Pod patronací Ministerstva zemědělství ČR a dalších odpovědných resortů, České komory architektů a Nadace dřevo pro život byl dnes zahájen druhý ročník architektonické soutěže Dřevěný dům. Cílem soutěže je vybrat nejlepší návrhy dřevěných domů z hlediska architektonického, ekologického, úspor energií a dalších kritérií. Bydlení ve dřevě se stává celosvětovým trendem, protože vychází vstříc nárokům na moderní bydlení a zároveň požadavkům na úsporné využívání přírodních obnovitelných zdrojů.

Kritéria hodnocení zahrnují architektonickou a výtvarnou kvalitu návrhu, kvalitu objemového, dispozičního a funkčního řešení, technologickou a konstrukční vyspělost řešení, investiční náročnost při realizaci a energetickou koncepci.
Tomu odpovídá i výše stanovených cen za vítězné návrhy, a to v obou kategoriích shodně 250.000,- korun. Celkem bude na ceny a odměny rozděleno 1.200.000,- korun.


Informace o architektonické soutěži DŘEVĚNÝ DŮM 2008

Vyhlašovateli soutěže jsou Nadace dřevo pro život a Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů, pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace krajů ČR a Hospodářské komory.

Soutěž se vyhlašuje jako veřejná anonymní, ideová, jednokolová.

Předmětem soutěže je nízkoenergetický rodinný a bytový dům s podstatným použitím technologie na bázi dřevěných prvků, výrobků z aglomerovaného dřeva, nebo stavebnicových systémů na bázi dřeva.

Vyhlášeny jsou dvě soutěžní kategorie:
1. Nízkoenergetický rodinný dům do 150 m² zastavěné plochy.
2. Nízkoenergetický bytový dům se 4 - 9 bytovými jednotkami.
 
Účelem a posláním soutěže je vybrat nejlepší komplexní architektonická řešení nízkoenergetických dřevěných domů pro bydlení z přihlášených soutěžních návrhů vhodných pro realizaci, tj. nejlepších koncepcí po stránce výtvarné, objemové, dispoziční, provozní, funkční, technologické a konstrukční s přihlédnutím k energetické náročnosti a výši realizačních nákladů.

Cílem soutěže je:
1) nabídnout kvalitní, soutěží "auditované" domy pro různé cílové skupiny veřejnosti a stavebníků
2) podpořit realizaci dřevěných staveb jako jediného běžně používaného tuzemského obnovitelného stavebního materiálu v rámci udržitelného rozvoje a stavění,
3) podpořit význam kvality projektů pro realizaci staveb na bázi dřevostavby,
4) umožnit zejména mladší nastupující generaci architektů a inženýrů konfrontaci názorů a představ o moderní dřevostavbě pro bydlení i v mezinárodním kontextu,
5) motivovat projektanty a stavebníky k realizaci zdravého, životní prostředí minimálně zatěžujícího bydlení s orientací na výrazně snížené provozní náklady.

Účastníci soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit autorizovaní architekti nebo autorizovaní inženýři v oboru pozemní stavby ze všech zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace.

Základní termíny soutěže:
Soutěž vyhlášena dne 30. listopadu 2007.
Termín pro podání dotazů: do 6. ledna 2008
Termín pro zodpovězení dotazů: do 14. ledna 2008
Odevzdání soutěžních návrhů: do 29. února 2008 do 12,00 hod.
Hodnotící zasedání poroty: 14. a 17. března 2008
Vyhlášení: 24. dubna 2008 na brněnském mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2008.

Soutěžní podmínky jsou zveřejněny na www.cka.cc

Řádní členové poroty
Ing. arch. Kamil Mrva, nezávislý, člen ČKA
Ing. arch. Josef Patrný, nezávislý, člen ČKA
Ing. arch. Josef Smola, nezávislý, člen ČKA
Bc. Petr Jureček, nezávislý (vítěz soutěže Dřevěný dům 2006.)
Ing. Václav Stránský, Ministerstvo zemědělství ČR
Ing. Jiří Fereš, Ministerstvo životního prostředí ČR
Ing. Ladislav Vaněk, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Náhradníci poroty
Ing. arch. Jaromír Kročák, nezávislý, člen ČKA
Ing. Miroslav Urban, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Sekretáři soutěže:
Dita Pavelková (Česká komora architektů)
Ing. Jan Řezáč (Nadace dřevo pro život)
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Soutěže se mohou zúčastnit....
neautorizovany
30.11.07 10:52
zobrazit všechny komentáře

Související články