Soutěž Akademické náměstí, Brno

Vložil
Martin Rosa
16.02.2008 00:00
Soutěže

Nejčerstvější zahraniční reference v oblasti uměleckých škol: Rozšíření The Cooper Union v NY od Morphosis. Mottem návrhu je "Inspirativní prostor pro inspirativní vzdělávání". V současnosti ve výstavbě. (www.cooper.edu/cubuilds/)
Vysoké učení technické v Brně vypsalo architektonickou soutěž o návrh souboru staveb VUT na Akademické náměstí v Brně. Předmětem soutěže je zpracování studie urbanisticko-architektonického řešení souboru staveb v lokalitě Akademické náměstí.

Akademické náměstí na konci ulice Veveří přitahovalo pozornost architektů již v minulosti, prakticky ihned po založení brněnské Masarykovy univerzity. Akademické náměstí mělo být tehdy komunikačně propojeno s druhým univerzitním areálem na nedaleké Kraví Hoře. Jindřich Kumpošt vypracoval studii Masarykovy univerzity na Akademickém náměstí již v roce 1919. Následně pracoval na regulačním plánu, na jehož základě byla roku 1925 vypsána soutěž (o rok dříve vypracoval ideový předprojekt Miloš Laml). Realizací byl pověřen Alois Dryák, který se v soutěži umístil na druhém místě. V roce 1928 byl položen základní kámen a náslědně postavena Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Budovu tehdy velmi kritizovali o generaci mladší architekti kolem brněnského Indexu (mezi které patřil např. Bohuslav Fuchs). Jejich snahy byly nakonec úspěšné, děkanát filozofické fakulty, která měla být postavená jako druhá, se s Dryákem nedohodl na úpravě jeho projektu a vše ukončila Dryákova smrt v roce 1932. Další soutěž proběhla v roce 1931, ze které vzešel především pozoruhodný návrh Jana Víška. V roce 1937 byli vypracováním regulačního plánu na tuto lokalitu pověřeni B. Fuchs a J. Kumpošt, ale další záměry s Akademickým náměstím nadobro přerušila válka.

Je poněkud zarážející, že tato soutěž probíhá v tichosti a dle soutěžních podmínek vyhlašovatel nespolupracoval s Českou komorou architektů (bude jistě zajímavé sledovat, zda ČKA náhodou soutěž neoznačí za neregulérní). Nejedná se přitom o soutěž rozsahem malou - v areálu by měly být v budoucnu dislokována Fakulta architektury, Fakulta výtvarných umění a Ústav soudního inženýrství. Stavební program je tedy velmi podobný nedávné soutěži Údolní 53, ve které byl jako nejlepší vybrán návrh ateliéru FAM architekti. Realizace v areálu Údolní 53 se tedy již asi nedočkáme.
Zadání soutěže je velmi stručné. Podklady lze získat na vyžádání. Na odměny je připraveno 750.000 Kč (pro zajímavost, dle soutěžního řádu ČKA by při takové výši odměn měla celková výše investice činit 75 miliónů - což na dvě fakulty není mnoho...). V porotě zasednou představitelé VUT, města Brna a renomovaní architekti (např. Josef Pleskot, Ján Stempel či Jan Šépka). Pořadí v soutěži je však jen jedním ze čtyř kritérií, podle kterých nakonec pravděpodobně bude zadána zakázka. Soutěž probíhá od začátku února do 22. dubna 2008.

O soutěži pravděpodobně již víte, pokud při pátrání po významných tuzemských architektonických soutěžích pravidelně navštěvujete sekci Informační portál na stránkách VUT (přímý odkaz zde).
16 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Pragocentrismus
Jan Kratochvíl
16.02.08 01:38
No já nevím...
Martin Rosa
16.02.08 01:25
Brnocentrismus
Martin Franěk
16.02.08 11:57
Dvě zamyšlení
Jan Kratochvíl
16.02.08 07:58
moc málo času
???
16.02.08 09:49
zobrazit všechny komentáře