Přestavba objektu kina v Plané - výsledky soutěže

Zdroj
Město Planá
Vložil
Tisková zpráva
01.11.2013 11:30
Dvoukolová veřejná anonymní projektová architektonická soutěž
Vyhlašovatel:
Město Planá
Zpracovatel soutěžních podmínek: Ing. Pavel Nutil
Sekretář soutěže: Marie Plešáková
Přezkušovatel: Ing. Jiří Ťupa
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu na přestavbu objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení. Předmětem soutěže je přestavba stávající budovy kina v městě Planá na vícefunkční kulturní centrum, které by sloužilo obyvatelům města k pořádání veřejných i soukromých akcí. Zadavatel soutěže bude stavbu využívat pro:

A. Promítání filmů.
B. Taneční zábavy, koncerty a plesy.
C. Divadelní představení.
D. Přednášky, besedy, zasedání zastupitelstva, předváděcí akce, semináře, konference
E. Výstavy.
F. Komunitní akce, volnočasové aktivity, tvůrčí dílny pro veřejnost.

Termín konání soutěže: 15. 4. – 30. 8. 2013
Porota: Ludvík Grym, Martina Portyková, Pavel Nutil, Kateřina Melenová, Karel Vrzala; náhradník: Kristina Ullmannová
Ceny a odměny celkem: 150 tis. Kč1. cena (70 tis. Kč): Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Mikitová, Ing. arch. Simona Ledvinková
Hodnocení poroty: Oceňujeme dopracování ve II. kole soutěže v oblasti vstupních částí. Návrh přináší rozumné a přiměřené řešení úměrné potřebám města. Vizualizace – materiály sálu nejsou úplně kultivované. Oceňujeme otevření střední osy – pohled do sálu z náměstí. Krásná kultivovaná fasáda. Vhodné řešení elevace sálu variabilní podlahou. Doporučujeme zvážit, zda nepoužít i vyšší rozdíly. Lávka osvětlovačů byla řešena v 1. kole praktičtěji.

2. cena (50 tis. Kč): Ing. arch. Martin Rusina, Ing. arch. Martin Frei
Hodnocení poroty: Nerozumíme důvodu velkého navýšení sálu – na vizualizaci z náměstí asi chybí. Kultivované řešení fasády do náměstí. Není jisté, zda bude přijata památkáři. Nelogické, krkolomné řešení invalidního vstupu. Přemístění WC do středu dispozice sice umožňuje uvolnění předního traktu budovy, na druhé straně ale znemožňuje variabilitu sálů. Průchodnost malého sálu se jeví jako nepraktická. Rampy na reflektory v sále nejsou dostatečné. Pozitivní je horní osvětlení foyer, vtipné zavírání oken sálu okenicemi. Podrobné zpracování zprávy a rozpočtu. Oceňujeme úvahu o rozdělení budovy na části s ohledem na provozní náklady.
 
Odměna zvýšená (14 tis. Kč): Ing. arch. Libor Hromádka, spolupráce: Ing. arch. Bohdan Frnka, Jiří Kaňák, Martin Kaňák

Hodnocení poroty: Překračuje investiční možnosti města. Otázkou je, zda příčinou je přístavba do ulice Na Valech. Dispozice je přehledná. Do náměstí jsou orientovány vhodné aktivity. Pozitivní je prosvětlení sálu i foyer velkými otvory. Kabina je prostorově odpovídající, ale není propojena se sálem moderním způsobem. Obtížné ovládání reflektorů v podhledu. Oceňujeme bezbariérový vstup zezadu objektu.

Odměna snížená (8 tis. Kč): Ing. arch. Petr Synovec, Bc. Martin Josek, Bc. Jakub Sládeček, Bc. Eduard Sojka
Hodnocení poroty: Nereflektoval dostatečně připomínky. Vstupní trakt s barem a kavárnou je nadále nepřehledný a stísněný. Nedošlo k žádné pozitivní změně z I. kola. Vyznačení bouraných konstrukcí v hlavním výkresu je matoucí. Cesta do hlavního sálu kolem malého sálu a schodiště je stísněná a nešťastná. Oceňujeme prosvětlení sálu ze dvou stran, stejně jako osvětlení foyer. Dobrá technologická lávka, ale vadí schody na ní. Porota si není jistá, zda je vhodné uzavření zadního dvorku zdí. Náklady se jeví jako pravděpodobně podhodnocené.

Odměna snížená (8 tis. Kč): Ing. arch. Jiří Ksandr,  Vít Šimek, Štěpán Řehoř - H3T architekti
Hodnocení poroty: Porota nepokládá za vhodné WC orientované do náměstí. Prostor foyer byl proti I. kolu soutěže otevřen. Využití zadního dvora se jeví jako uměřené. Vizualizace otvorů do sálu z interiéru a z exteriéru je pravděpodobně v rozporu. Použití dřevěných praktikáblů k elevaci hlediště se jeví anachronické, náročné na obsluhu. Obslužný balkon je pozitivní. Spojení kabiny pouze třemi otvory není současné – dnes se vyžaduje přímý kontakt techniků a prostoru sálu. Plusem je snaha o prosvětlení vstupních prostor a použité materiály a povrchy.

Více informací: www.plana.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články