Nominace na udělení Opavské ceny Josefa Maria Olbricha známy

Vložil
Tisková zpráva
22.03.2013 08:35
Občanské sdružení Za Opavu vyhlásilo nominace na udělení Opavské ceny Josefa Maria Olbricha za kvalitní architektonický počin za novostavbu realizovanou na území Opavska v letech 2011-2012. Do uzávěrky přijímání návrhů o. s. Za Opavu obdrželo celkem 13 podnětů na udělení ceny. Z těchto návrhů splnilo podmínky a bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 9 realizací.

Nominované stavby si zájemci budou moci prohlédnout od 3. dubna do 19. května 2013 na výstavě v Knihovně Petra Bezruče (Nádražní okruh 27, Opava), kde budou mít také možnost zúčastnit se anketního hlasování o nejlepší novostavbu za hlasující veřejnost. Paralelně s tímto hlasováním může veřejnost hlasovat také prostřednictvím ankety na internetových stránkách sdružení Za Opavu.

Výsledky a hodnocení odborné poroty budou známy nejpozději do 2. 4. 2013.
V případě, že se porota rozhodne některé nominované stavbě udělit cenu nebo čestné uznání, bude tak učiněno v den zahájení výstavy v Knihovně Petra Bezruče (Nádražní okruh 27, Opava). Akce proběhne 3. dubna 2013 od 16 hodin.

Pro letošní ročník byly členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, členka představenstva České komory architektů
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Dr. Martin Klimeš, výtvarný kritik, kurátor Domu umění v Opavě,
MgA. Tomáš Skalík, sochař a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umění
0 komentářů
přidat komentář

Související články