Biografie
Narodila se roku 1959 v Praze. Je absolventkou Fakulty architektury ČVUT v Praze a postgraduálního studia oboru architektura na Akademii výtvarných umění v Praze.
V letech 1989-1991 získala odbornou praxi v Kanadě.
Činná architektka, v letech 1991-1999 společníkem projekční kanceláře Lev Lauermann a Markéta Cajthamlova, od roku 1999 má vlastní kancelář. V roce 1996 vyučovala na Letní škole architektury v Liberci, v letech 1996-1997 působila jako asistentka v ateliéru architekta L. Lábuse. Je členkou České komory architektů.
Byla editorkou druhé Ročenky české architektury 200-2001. Její díla byla publikována v mnoha českých a zahraničních časopisech.

Realizace a projekty