Zítek

Josef Zítek

*4. 4. 1832Praha, Česká republika
2. 8. 1909Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Josef Zítek nebo také Josef von Zitek byl český architekt. Narodil se v roce 1832 v Praze. Od roku 1848 studoval pražskou polytechniku, od roku 1851 přešel na polytechniku a Akademii výtvarných umění ve Vídni. Velký vliv na jeho tvorbu měl studijní pobyt v Itálii, kde poznal bohatost římských staveb. V letech 1858-62 absolvoval stipendijní studijní pobyty v Itálii, Francii a Německu. První velkou zakázku, Zemskou galerii a muzeum ve Výmaru, realizoval v letech 1863-68. V letech 1864-1904 působil jako profesor na Zemském polytechnickém ústavu v Praze. Věnoval se také restaurování historických staveb. Po požáru Národního divadla v r. 1881 jeho tvůrčí činnost ustala a většinu času strávil na zámku ve Lčovicích. Ke konci svého života v roce 1908 získal titul barona. Zemřel v roce 1909 a je pochován v Malenicích poblíž Lčovic.

Realizace a projekty

Další stavby
1862 - návrh na restaurování zámku v Bečově nad Teplou (částečná realizace) 

1865-81 - návrh Národní divadlo v Praze. Po požáru roku 1881 projekt převzal Josef Schulz) 

1871-74 - Mlýnská kolonáda v Karlových Varech 

1876-81 - Rudolfinum v Praze (spolu s Josefem Schulzem)