Jarmund/Vigsnæs je architektonická kancelář se sídlem v Oslo, kterou vedou Einar Jarmund, Håkon Vigsnæs and Alessandra Kosberg. Jarmund a Vigsnæs se narodili roku 1962 v Olso a vystudovali na škole architektury v Oslo (1987 a 1989). Vigsnæs strávil rok studiem na Architectural Association v Londýně a poté prací u Sverre Fehna. Jarmund získal magisterský titul na University of Washington v Seattle. Oba architekti působili na školách v Oslo a Bergen. Po ukončení výuky a provozování vlastní praxe založili v roce 1995 v Oslo společnou kancelář. Alessandra Kosberg se narodila roku 1967 v Oslo a vystudovala na škole architektury v Oslo (1995). V roce 1997 se připojila ke kanceláři JVA a 2004 se stala jedním ze tří společníků.

Realizace a projekty