Biografie
Håkon Vigsnæs vystudoval školu architektury v Oslo. Rok studia strávil také na Architectural Association v Londýně a poté prací u Sverre Fehna. Působil na školách v Oslo a Bergen, po ukončení výuky a provozování vlastní praxe založil v roce 1995 s Einar Jarmund společnou kancelář.

Realizace a projekty