Bočan

Jan Bočan

*17. 10. 1937Český Brod, Česká republika
7. 12. 2010Praha, Česká republika
V sadech 4, 16000 Praha Bubeneč
+420 776 555 558
+420 233 344 051
+420 233 344 035
atelier@bocan.cz
Hlavní obrázek
Biografie
Architekt Jan Bočan začal svoji profesionální dráhu v roce 1962, kdy absolvoval na FA ČVUT. Pracoval nejprve v projektovém ateliéru Konstruktiva. V šedesátých letech spoluzakládal s architektem Janem Šrámkem v rámci progresivního Sdružení projektových ateliérů architektonický ateliér Beta. Tehdy to byl pokus o vytvoření kvalitních týmových architektonických ateliérů a narušení hegemonie státních projektových ústavů. Vedoucí osobnosti dalších ateliérů v tomto sdružení byly názorově spříznění špičkoví architekti té doby: Karel Filsak, manželé Machoninovi, Karel Prager s Jiřím Kadeřábkem a další. K nejbližším spolupracovníkům Jana Bočana patřili vedle zmíněného Jana ŠrámkaAlena Šrámková, Zdeněk Rothbauer a Oldřich Novotný, kteří jsou také často spoluautory Bočanových prací.
V devadesátých letech založil Jan Bočan vlastní architektonický ateliér Bočan & Partners, který provozuje dodnes. V posledním desetiletí se věnuje velmi intenzivně i pedagogické činnosti na Fakultě architektury ČVUT, kde je vedoucím Ústavu navrhování. O výsledcích jeho pedagogické práce svědčí mimo jiné i skvělé úspěchy jeho studentů, kteří v přehlídce diplomových prací, kterou pořádá Česká komora architektů, pravidelně obsazují přední místa.
V roce 2004 byl Jan Bočan jmenován čestným profesorem na universitě v Tbilisi, v roce 2005 pak profesorem na FA ČVUT v Praze.. V rámci vlastního ateliéru Bočan & Partners spolupracuje s architekty Janem Hladíkem, Jakubem Koňatou a Davidem Braumem.

Realizace a projekty