Brněnský ateliér HUA HUA Architects spojuje lidstvo, urbanismus a architekturu pod vedením Václava Kociána od roku 2014. Zabývá se navrhováním rodinných domů, lékařských klinik a ordinací, veřejných staveb, tvorbou interiérů i urbanismem.
Krajinu tvoříme my, lidé, proto k návrhům vždy přistupujeme zodpovědně, se snahou o udržitelnost. Vycházíme z genia loci prostředí, které obohacujeme. Konceptu místa a návrhu věnujeme potřebný čas, aby výsledné stavby nepostrádaly vlastní identitu a vtip. Při návrhu je pro nás důležité vtisknout stavbám duši, vytvořit je jedinečné.
Na životním prostředí a budoucnosti krajiny záleží, proto se snažíme vytvářet architekturu, která je chytrá, zelená a efektivní. Dbáme na zachování environmentu, práci s obnovitelnými zdroji energie a jejich využitím.

HUA HUA
Humanity. Urbanism. Architecture.
A dvakrát proto, abyste nezapomněli :-)

Realizace a projekty