Piranesi

Giovanni Battista Piranesi

*4. 10. 1720Benátky, Itálie
9. 11. 1778Řím, Itálie
Hlavní obrázek
Biografie
Giovanni Battista (Giambattista) Piranesi byl jedním z nejvýznamnějších evropských grafiků 18. století, který čerpal z vlastních zkušeností architekta a z dobových archeologických nálezů. Umělecky stál na rozhraní baroka a klasicismu. Byl nejvýraznějším tvůrcem technicky dokonalých topografických rytin 18. století, na nichž rekonstruoval jednotlivé archeologické segmenty, stavby i celé části starého Říma. Jeho studium dávné kultury Římanů, Etrusků a Egypťanů silně ovlivnilo umělecký názor empíru. V 60. letech 18. století se Piranesi uplatnil i jako architekt. Koncem života spolupracoval s nejstarším synem Francescem Piranesim (1758-1810).