Kurrent

Friedrich Kurrent

Hlavní obrázek
Biografie
Friedrich Kurrent byl rakouský architekt, profesor na Technické univerzitě v Mnichově a členem Bavorské akademie výtvarných umění. Po složení maturity na střední průmyslové škole v Salcburku pokračoval ve studium na mistrovské škole Clemense Holzmeistera na Akademii výtvarných umění ve Vídni (1950-53). Současně založil s třema dalšími spolužáky architektonické sdružení 'arbeitsgruppe 4'. Po odchodu Johannese Ludwiga se zaujmul v letech 1973-96 na Technické univerzitě v Mnichově místo profesora architektonického navrhování a prostorové tvorby. Od 1976 navíc (jako následovník Josefa Wiedemanna) vyučoval mnichovské Technice předmět sakrální stavby. Kromě toho byl 1965 zakládajícím členem Rakouské společnosti pro architekturu starající se o podporu a popularizaci stavebního umění.

Realizace a projekty