Vystudovala architekturu na GSD Harvard University.

Realizace a projekty