František Maria Černý

Hlavní obrázek
Biografie
UMPRUM (1921-23, P. Janák) a AVU v Praze (1924-26, J. Gočár). Člen Devětsilu (od 1924) a SVU Mánes Publikoval v revuích Stavitel, Volné směry a Architektura. Jeho nerozsáhlé, ale kvalitativně vyrovnané dílo příslušelo k linii umě­lecky pojatého funkcionalismu. Práce z 20. let svědčí o poučení holandskou neoplasticistickou architekturou, ve 30. a 40. letech sledoval Le Corbusierův příklad a zaujal ho problém moderního vyjádření monumentality. Poslední návrhy mají skulpturalisticky ráz.

Realizace a projekty

Realizace
činžovní domy v Praze, Chrudimská ul. 2157-2158 (1928 až 1929); malobytové domy v Praze, U staré plynárny (1937. s K. Ossendorfem); Mölzerova vila v Praze, Na Kodymce 25 (1938); vozovna v Praze, Plzeňská ul. (kolem 1939): monoblok nemocnice a ubytovna lékařů, Kolín (1949-52); věže Emauzského kláštera v Praze (1964-68).

Projekty
Praha: obch. dům na Václavském nám. (1924); soutěž na Úrazovou pojišťovnu dělnickou (1924): soutěž na velkotržnici praž. obce na Maninách (1935, s B. Holým. K. Ossendorfem, R. Podzemným); na dostavbu Staroměstské radnice (1938, s. J. Grusem); na dům ČKD Na Můstku (1972).

Literatura
M. Benešová, Akad. arch. F. M. Č. Architektura ČSR, 38, 1979, s. 48. -R. Švácha, Od moderny k funkcionalismu. Praha 1985.