Domy pro chudé pražské obce v Praze

Domy pro chudé pražské obce v Praze
Spoluautor: Kamil Ossendorf
Adresa: U městských domů 5-13, Holešovice, Praha, Česká republika
Soutěž:1936
Realizace:1936-39


Obytné domy obce pražské v Praze VII - Holešovicích jsou postaveny na pozemku bývalé plynárny a byly vybudovány v rámci akce ,,2.000 levných bytů". Byty jsou sestaveny v bloku do dvou stavebních skupin v řadě. Jedna řada (skupina) o délce 100.30 m a při hloubce zastavění 10.65 m obsahuje vždy pět domů, každý s 24 byty, celkem tedy obě řady obsahují 240 bytů. Podlahová plocha jednoho obyt­ného typu má 24 m² + 10 m², t. j. celkem 34 m², takže vyho­vují předpisům platného zákona o stavebním ruchu pro udělení státní peněžní podpory. Plocha 24 m² je rozdělena na obytnou část s kuchyňským koutem a plocha 10 m² je vyhrazena ložnici neb dětem. Každý byt, s výjimkou přízemí, má svůj balkon; tím jeho hodnota značně stoupla. Na bal­konovém zábradlí jsou upevněny košíky pro umístění květin. Je zajímavé, že od prvních dnů nastěhování nastal na bal­konech čilý život dětí i dospělých a že se ve značné míře objevily v květináčích ozdobné květiny. Balkony jako sta­vební element přinesly do uličních i dvorních průčelí žádoucí hru světla a stínu; tím značně přispěly k oživení celkového architektonického účinu obou skupin. Značnou měrou k oživení přispívá též barevnost omítek a nátěrů. Střed bloku je upraven sadově. Uprostřed je umístěno pískoviště a brouzdaliště pro děti, společné pro obě skupiny domů. Domy jsou odděleny od chodníků pásem zahrádek. Nosná konstrukce je ze železobetonového skeletu, vyplně­ného tvárnicemi ze spalovny obce pražské. Střecha je iso­lována thermobetonem. Podlahy všech obytných místností jsou xylolitové, ostatní z terazzové dlažby. Prádelny jsou umístěny v suterénu a vybaveny odstředivkou na ždímání, namáčecí kádí a kameninovými neckami, Sušárny jsou vždy společné pro dvě prádelny. Při půdorysné koncepci bylo dbáno o to, aby v instalacích a příslušenství byla získána co možná největší stavební a provozní ekonomie. To bylo zejména u  instalací kanalisací, vodovodu a komínových těles. V každém podlaží jsou umístěny elektroměry všech bytů ve společné skříni, přístupné pro odečítání spotřeby z podesty schodiště. Ze snahy o dobrý byt byla rozdě­lena nosná konstrukce pilířů tak, aby rohy nevyčnívaly do obytných prostorů, takže plochy stěn jsou skladné pro rozestavění nábytku. Rovněž i spuštěné stropy odstranily různé tak časté vyčnívání průvlaků a trámků konstrukcí v stavbách, pořizovaných i značným nákladem. Celkové vy­bavení technické je a musilo býti udrženo v přiměřeném poměru k stavebnímu nákladu, vzhledem k účelu stavby. Z celkového stavebního nákladu připadá na 1 m³ obesta­věného prostoru K 150.—.

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od František Maria Černý