Akustika pozemních staveb

Autor: Jan Kaňka
Nakladatelství: ERA vydavatelství
Edice: Technická knihovna
Rok vydání: 2009
ISSN: 978-80-7366-140-3
Formát: 156 stran, 165 × 225 mm, brožovaná
Jazyk: česky
Běžná cena: 195 Kč
Naše cena: 175 Kč (bez 10 % DPH: 159,09 Kč)
  7 € (bez 10 % DPH: 6,30 €)
Skladem: 0 ks (standardní doba expedice do 14 dnů)
 

Zvuk patří mezi fyzikální faktory životního prostředí. V budovách působí dlouhodobě a opakovaně, významně tak ovlivňuje práci i odpočinek a v konečném důsledku i zdraví lidí užívajících budovu. Vhodně navržený a správně provedený stavební objekt má obyvatele chránit mimo jiné i před nadměrným hlukem pronikajícím do budovy zvenčí i před hlukem způsobeným jinými uživateli budovy. Stavebním řešením vnitřních prostorů v budovách lze také ovlivnit kvalitu příjmu a poslechu žádoucích zvukových signálů a produkcí. Pro zajištění vyhovujícího stavu konstrukcí a stavu vnitřního prostředí je možno použít řadu praktických postupů a opatření prováděných ve všech etapách návrhu a přípravy stavby, při vlastní výstavbě i při užívání budovy. Tato publikace seznamuje se základními kritérii pro posuzování prostředí budov z hlediska stavební akustiky, je zde vysvětlen jejich význam, způsoby a okolnosti jejich používání a jsou uvedeny limitní hodnoty platné v roce 2008. Jsou zmíněny také některé základní metody předpovědi hodnot kritérií výpočtem. Pozornost je věnována i technickým, konstrukčním a organizačním opatřením používaným k regulaci stavu prostředí v budovách.