Biografie:
Ricardo Scofidio se narodil v roce 1935 v New Yorku, studoval na Cooper Union a v roce 1960 získal Bachelor degree na Columbia University. Od roku 1965 učí na Cooper Union. Spole- čně se svojí manželkou založili v roce 1979 v New Yorku interdisciplinární architektonický ateliér Diller+Scofidio, který se vedle architektonické tvorby intenzivně věnuje projektům z oblasti divadla a volného umění. Ve své práci se zabývají vztahem reálné a mediální zkušenosti, fyzickými aspekty existence současného člověka ve vztahu k soukromému a veřejnému prostoru. Diller patří k významným současným tvůrcům, kteří ve své práci reflektují architektonická témata z hlediska genderu.

Realizations and projects


0 comments
add comment