BKT systém REHAU vytápí a současně i chladí

Publisher
Tisková zpráva
22.02.2023 12:20
REHAU, s.r.o.

Žijeme a pracujeme v době sofistikovaných topných systémů, jenž kromě své základní funkce přispívají také k ochraně životního prostředí a svým uživatelům poskytují zdravé vnitřní klima. Je proto pravděpodobné, že se nacházíme před masivním rozšířením systému vytápění a chlazení s názvem BKT, čili Beton Kern Temperierung. Princip tohoto systému spočívá v temperování betonových stropních konstrukcí. Jedná se o přirozený jev akumulace tepla, respektive chladu, v masivním betonu s vysokou objemovou hustotou, který jej dále předává sálavým způsobem do okolí, to znamená do místností. Tento jev lze přirovnat efektu kostela, který díky svým až metr silným zdem, dokáže uchovat příjemně chladné prostředí i v nejparnějším létě a naopak. Protože se ale v dnešní době tak silné zdi stavět z mnoha důvodů nemohou, vyvolá se podobný efekt s pomocí teplovodního potrubí, ve kterém proudí dle potřeby teplonosná respektive chladicí látka.


Dva systémy: BKT nebo oBKT

K temperování betonových stropních konstrukcí se používají dva mírně odlišné systémy. První je již jmenovaný systém BKT. Potrubí RAUTHERM S o průměru 17 nebo 20 mm je uloženo uprostřed betonové desky mezi spodní a horní armovací rohoží, přičemž překrytí trubky je 100 mm. Potrubí je fixováno s roztečí 15 cm pomocí prefabrikovaného modulu vyráběného na míru dle konkrétního projektu. Zmíněné řešení je pro akumulační efekt nejpříhodnější ovšem je třeba počítat s relativně malou reakcí (10 W/m²h, tj. cca změna teploty povrchu je cca 1 °C za hodinu). Topný nebo chladicí výkon se pohybuje okolo 37 až 40 W/m². Teplota topné látky bývá kolem 32 °C (záleží na dalších faktorech jako je například druh izolace apod.). Druhý systém je nazýván oBKT, který na rozdíl od prvního upřednostňuje rychlost předávání tepla. Reakce a změna povrchové teploty se pohybuje okolo 2 °C za hodinu. Což je dáno tím, že potrubí se umisťuje až pod spodní armovací výztuž betonového jádra (cca 17 mm). Prefabrikované moduly jsou podobné. Potrubí se fixuje vždy ve dvojitém meandru, ale používá se trubka RAUTHERM SPEED o průměru 14 mm v rozteči 7,5 až 15 cm. Topný, respektive chladicí výkon, je vyšší, konkrétně 47 až 60 W/m². Opět záleží na rozteči a konstrukci betonového stropu.


V obou případech se používá shodný materiál potrubí, jedná se o zesítěný polyetylen typu PE-Xa, který vyniká velkou odolností na povrchu a také pevností. Ke kvalitě celého systému přispívá rovněž technologie spojů potrubí, což je REHAU specialita v podobě metody násuvné objímky (byla vyvinuta firmou REHAU již v roce 1985), která je ze všech systémů nejbezpečnější. Protože se jedná o nízkoteplotní systém vytápění a chlazení, ideálním zdrojem energie je tepelné čerpadlo s chladicím modulem. Efektivnější a ekonomičtější způsob vytápění bychom patrně těžko hledali. Není tedy divu, že počet realizací každým rokem přibývá, a je dokonce zajímavé, že nejen v oblasti komerční výstavby. Systém BKT si nachází cestu také k privátním investorům při výstavbě bytových respektive rodinných domů. Nicméně pro ilustraci uvedeme jednu z posledních realizovaných staveb, kterým byla dostavba knihovny FSV UK Praha v pražských Jinonicích (systém oBKT, autor projektu je ateliér APRIS 3MP s.r.o.), nebo novostavba Mateřské školky v Semilech (realizace MBQ, s.r.o.).

Další informace naleznete na www.rehau.cz
0 comments
add comment