Biografie

1841 - narodil se 13. července ve vídeňském Penzingu do notářské rodiny
1857-63 - studoval architekturu na polytechnickém institutu ve Vídni, Akademii výtvarných umění ve Vídni a stavební akademii v Berlíně
1894 - byl jmenován ředitelem speciální sekce pro architekturu na vídeňské Akademii výtvarných umění
1894 - oceněn titulem Ředitel pro veřejnou výstavbu
1896 - publikuje první edici Moderne Architektur, doplněné vydání v 1898, 1902 a s novým názvem Baukunst unserer Zeit (1913)
1899 - člen uměleckého spolku Wiener Secession
1911 - vydáno stěžejní urbanistické dílo Die Groszstadt: Eine studie über diese
1918 - umírá 11. dubna ve Vídni na následky zranění, které utrpěl v 1. světové válce

Realizations and projects

Další stavby
Synagoga ortodoxní židovské komunity, Budapešť, 1870-73
Výzdoba průvodu k příležitosti stříbrné svatby císaře Františka Josefa I. s Elizabethou, Vídeň, 1879
Císařská a Královská soukromá rakouská státní banka, Vídeň, 1882-84
Urbanistický regulační plán Vídně, spolupráce na projektu, 1892-3
Vídeňská podzemní dráha, 1894-1900
Obytné bloky Köstlergasse 1, Köstlergasse 3 a Linke Wienzeile 40, Vídeň, 1898-99
Lupus Sanatorium, Wilhelminenspital, Vídeň, 1908

0 comments
add comment