Nová kniha přibližuje dílo stavitele a průkopníka výroby tužek Hardtmutha

Publisher
ČTK
06.02.2023 07:45
Czech Republic

Brno

Brno - Jeho stavby zdobí Lednicko-valtický areál, jeho objevy zdokonalily tužku. Všestrannou osobnost Josepha Hardtmutha připomíná nová kniha. Vydal ji Národní památkový ústav pod názvem Hardtmuth, architekt knížat z Liechtensteinu. Kniha autorského týmu pod vedením historičky umění Lenky Šabatové popisuje architektovy známé i dosud opomíjené stavby a projekty v širším kontextu, informoval ústav v tiskové zprávě.


Hardtmuth žil v letech 1758 až 1816, prosadil se jako knížecí architekt a stavební ředitel Lichtenštejnů. Dohlížel nad všemi jejich stavbami na moravských, východočeských a dolnorakouských majetcích. V Lednicko-valtickém areálu navrhl či realizoval řadu staveb, například Minaret, Belveder nebo Dianin chrám. Vedle toho byl i vynálezcem a zdatným podnikatelem. Výroba tužek pod značkou Hardtmuth Koh-i-noor pokračuje dodnes.

Kniha se v úvodu věnuje životu Josepha Hardtmutha a dotýká se jeho vynálezů a podnikatelských aktivit. Druhá, obsáhlejší část popisuje stavební podnikání Lichtenštejnů na přelomu 18. a 19. století. Kromě Hardtmutha si všímá i dalších architektů, inženýrů a stavitelů, kteří v knížecích službách působili.

Poslední část knihy tvoří katalog Hardtmuthova díla, zahrnující 77 známých realizací. V knize jsou otištěny všechny dosud známé Hardtmuthovy plány z fondů Moravského zemského archivu v Brně a knížecích sbírek. Plány a projektovou dokumentaci doprovází obrazový materiál, včetně dobových vedut a maleb zachycujících Hardtmuthovy letohrádky, zámky, chrámy či obelisky.

Osobnost a dílo Hardtmutha momentálně připomíná také Národní technické muzeum ve výstavě, která v Praze potrvá do 26. března. Kromě jeho architektury sleduje také podnikatelskou cestu "od uhlu k tužkařskému impériu".
0 comments
add comment