Ytong se stal výrobcem roku 2009

Publisher
Tisková zpráva
21.10.2009 23:15
XELLA CZ, s.r.o.

V září 2009 proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2009. Výrobce pórobetonových tvárnic Ytong, společnost Xella CZ, se umístila na nejvyšší příčce. Oceněna byla zejména za technologický pokrok v oblasti tepelněizolačních zdicích materiálů, moderní přístup k výrobě a za progresivní obchodní politiku. Zvláštní pozornost poroty si získala také letošní novinka společnosti, pórobetonová tvárnice třídy P1,8 300, nejlehčí masivní materiál na současném trhu.


„Lhala bych, kdybych tvrdila, že nás ocenění nezahřálo u srdce. Je to jistá satisfakce pro všechny naše zaměstnance, ale i obchodní partnery, kteří se na dlouholetém a úspěšném působení značky Ytong v České republice podílejí svým nasazením, pílí a nápady,“ komentuje úspěchy společnosti Ivana Havlíčková, vedoucí marketingu Xella CZ.  Soutěž prezentuje odborné i laické veřejnosti výrobce stavebních hmot v České republice, kteří uvádí na stavební trh progresivní výrobky a nové technologie. Cílem soutěže je ukázat, že výroba moderních stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a energeticky úsporná.
Zástupci tří vítězných společností (Xella CZ, Lafarge Cement, a Wienerberger cihlářský průmysl), při slavnostním předávání ocenění Nejlepší výrobce stavebnin 2009 v budově Senátu České Republiky

Organizátorem soutěže je Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, společnost ÚRS Praha a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Společnost Xella CZ se soutěže účastnila v kategorii velkých firem (s počtem nad 150 zaměstnanců). Mezi hlavní kritéria hodnocení patřila ekonomická úspěšnost a silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, dosahování kvality výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, stav v zavádění systému řízení výroby a výrazná investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních třech letech. S ohledem na probíhající krizi porota hodnotila i celkovou zaměstnanost v jednotlivých firmách.

Na prvním místě úspory energií
Výrobce pórobetonu Ytong přesvědčil porotu o své výjimečnosti hned z několika důvodů. Ytong je zavedená stabilní značka s progresivní obchodní politikou, která si i v době ekonomické krize udržuje důležitou pozici na trhu. Díky moderním technologiím a kontinuálnímu vývoji materiálů přináší Ytong neustálá zlepšení parametrů svých produktů.  To dokazují letošní dvě novinky - tepelněizolační desky Ytong Multipor a nejlehčí masivní tvárnice třídy P1,8 - 300. Oba výrobky reflektují novou situaci na českém trhu, která konečně přeje materiálům s výjimečnými tepelněizolačními parametry a nakročila směrem k udržitelnému stavění.
Pórobeton je ekologickým produktem hned v několika aspektech. Jeho výroba je ve srovnání s tradičními masivními materiály energeticky mnohem méně náročná a šetrnější k životnímu prostředí. Nezanedbatelným aspektem je i minimální odpad při výrobě a možnost jeho zpětného zpracování.
Vynikající tepelněizolační parametry pórobetonových staveb pak napomáhají k úsporám energií v dlouhodobé perspektivě.
Pozici lídra na poli nízkoenergetického stavění v letošním roce Ytong potvrdil také registrací svých produktů Ytong Lambda a Ytong Multipor do databáze výrobků a technologií programu Zelená úsporám. Každý z certifikovaných materiálů je využitelný v klíčových segmentech dotačního programu: v investicích do energetických úspor při rekonstrukcích i do novostaveb v pasivním energetickém standardu.

Úspěšná obchodní politika není jen o prodeji
Úspěch značky Ytong netkví podle Ivany Havlíčkové pouze v inovacích a technologickém pokroku, ale především v mimořádné péči o zákazníky a obchodní partnery, tedy v duchu tradiční politiky „náš zákazník, náš pán“. „Nadstandardní servis, který nabízíme každému, kdo se rozhodne stavět se zdicím systémem Ytong, je pro nás samozřejmostí. Jelikož neprodáváme finální produkt, dům nebo automobil, cítíme ke svému zákazníkovi o to více zodpovědnosti, aby dosáhl na všechny prémiové vlastnosti, které mu dům z pórobetonu může nabídnout,“ vysvětluje Ivana Havlíčková a na závěr dodává i jedno předsevzetí: „Ocenění vnímáme jako výzvu do dalších let, neboť obhajoba prvenství bývá často těžší než cesta na vrchol. Nicméně pevně věřím, že neusneme na vavřínech a dokážeme svůj primát obhájit i v dalších letech.“
Dne 30. září 2009 obdržely vítězné firmy ocenění při slavnostním předávání v budově Senátu České Republiky z rukou předsedy Senátu pana Přemysla Sobotky.
Kromě společnosti Xella CZ se na nejvyšších příčkách umístily společnosti Lafarge Cement, a Wienerberger cihlářský průmysl.
Generální ředitel Xella CZ Martin Polák přebírá diplom z rukou předsedy Senátu pana Přemysla Sobotky


YTONG se pro své jedinečné tepelně izolační parametry používá především pro výstavbu bytových a rodinných domů, v nichž zajišťuje celoroční tepelnou a vlhkostní pohodu. Šetrná a energeticky nenáročná výroba společně s minimální energetickou spotřebou staveb řadí pórobeton YTONG mezi ekologicky nejšetrnější stavební materiály současnosti. Vysoká přesnost, nízká hmotnost, rychlost a jednoduchá technologie zdění jej předurčují také pro rekonstrukce všech typů staveb. Bílý pórobeton YTONG se vyrábí výhradně z kvalitních přírodních surovin, jako je křemičitý písek, vápno, cement a voda. Proto je ideální pro stavby určené k dlouhodobému pobytu lidí, včetně prostor se zvýšenými hygienickými požadavky.
Výrobu pórobetonu YTONG zajišťuje v České republice společnost Xella CZ. Ve třech výrobních závodech ročně vyrobí 350 pracovníků cca 1 000 000 m³ tohoto přesného stavebního materiálu. Kromě pórobetonového stavebního systému YTONG nabízí společnost také ucelený sortiment vápenopískových tvárnic SILKA, které vynikají především výjimečnou únosností a extrémní zvukovou izolací. Spojením materiálů YTONG a Silka vznikají optimální stavební řešení pro běžné i speciální projekty občanské, bytové a průmyslové výstavby.
Více informací o společnosti Xella a výrobním sortimentu najdete na www.xella.cz a www.ytong.cz.