Wiesner Hager a ekologie

Publisher
Tisková zpráva
13.09.2017 15:45
Wiesner-Hager Project s.r.o.

Představte si, že by každý výrobek nesl štítek s informací, kolik energie či vody se na něj spotřebovalo či jaký vliv měla jeho výroba na skleníkový efekt. Utopie? U Wiesner-Hager už dávno realita!Ve Wiesner-Hager si už v polovině 80. let 20. století - dávno před tím, než diskuse o klimatických změnách nabrala obrátky - uvědomili, že princip trvale udržitelného vývoje nebude jednou představovat luxus, ale nutnost. Protože společnost Wiesner-Hager chápe sama sebe nejen jako ekonomický podnik, ale jako součást globálního ekosystému, definovala a přijala na tomto základě zásady politiky životního prostředí. Ve zkratce zavazují její management i všechny pracovníky k vědomí osobní odpovědnosti za životní prostředí.

Jak se to projevuje v praxi? Jednoduše - každý krok výroby od designu po odpadové hospodářství se důkladně analyzuje s ohledem na energetickou náročnost a ekologický dopad. Tato provozní ekologická bilance podniku bere v úvahu vliv na skleníkový efekt, potenciál úbytku stratosférické ozónové vrstvy, tvorby letního smogu, okyselení a přehnojení půdy a vody a úbytek abiotických zdrojů. Důležitým kritériem bilance je také rozdíl mezi součty energetických vstupů a výstupů, které by měly být co nejmenší.

Podobnou bilanci pak Wiesner-Hager dokáže spočítat i u každého jednotlivého produktu. Každá kancelářská židle, stůl či nábytek má vlastní štítek ekologické deklarace produktu sledující celou jeho životní dráhu od získávání surovin až po jeho likvidaci. Zákazník tak získává úplnou informaci o tom, jak velký vliv na životní prostředí má produkt, který si kupuje.

Audit postupu tvorby ekologické deklarace každoročně provádí TÜV Austria a potvrzuje jej certifikátem podle ISO 14025. Úplné informace o tom, jak Wiesner-Hager přistupuje k politice životního prostředí, najdete na www.wiesner-hager.com/cz/o-nas/udrzitelnost/udrzitelnost/.

0 comments
add comment

Related articles