Úřad práce v Brně

Publisher
Tisková zpráva
27.10.2014 10:10
Cembrit a.s.

V květnu letošního roku byla uvedena do provozu nová budova Úřadu práce v  Brně, v Polní ulici. Objekt Úřadu práce je součástí bloku ve kterém je i  nový Justiční areál (Městský a Okresní soud a objekt Státního zastupitelství). V budově pracuje 260 úředníků, sídlí zde archiv úřadu, který v době stěhování obsahoval 4,6 km spisů a úřad samozřejmě také navštěvují nezaměstnaní občané, kterých je v současné době v Brně téměř 20 000. Celkové náklady na stavbu budovy činili 180 miliónů korun, skoro dvě třetiny pokryla evropská dotace. Od první studie do kolaudace uběhlo 9 let.
Autorem návrhu  je akad.arch. Jana Háyeková z Brněnského ateliéru Arch.Design s.r.o.
Jednoduchá hmota budovy v prvním a druhém nadzemním podlaží průčelí ustupuje za základní stavební čáru. Tím je vytvořen dostatečně velký nástupní prostor. Tato ustupující část je zdůrazněna prosklenou částí fasády, na kterou přímo navazuje prostor vnitřního atria, hlavního komunikačního prostoru pro veřejnost. Jako hlavní motiv architektonické koncepce objektu je zvoleno střídání ploch plné hmoty fasády a pravidelného, pouze místy narušeného, rastru prosklených ploch oken.

Co pro nás bylo nejdůležitější:

•    Vytvořit jednoduchý a přitom zajímavý vnější výraz objektu použitím několika opakujících se prvků
•    Dispoziční schéma obdobné pro všechna podlaží, umožňující snadnou orientaci klientů i zaměstnanců
•    Velkorysý dvoupodlažní prostor vstupní haly s atypickým velkoplošným osvětlením

 akad.arch. Jana Háyeková

Budova  má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Rozměry budovy jsou 50x37 m, výška 22,6 m. V podzemním podlaží jsou umístěny strojovny, garáže pro pracovníky a klienty úřadu, archiv a technické zázemí pro provoz budovy. Dalších 60 parkovacích stání je před budovou.  V nadzemních podlažích jsou prostory pro zaměstnance a klienty úřadu práce. Propojení uvnitř budovy je schodišti a 5ti výtahy, stavba je bezbariérová. Nosná konstrukce je železobetonový skelet, vnitřní nenosné konstrukce jsou vyzdívané.

Obvodový plášť je opatřen větranou fasádou  z vláknocementových desek Cembrit Cembonit v barvách Emerald a Sand, montovaných na hliníkovém roštu nýty v barvě fasádních desek.

Cembrit Cembonit Emerald
Cembrit Cembonit Sand

Větraná fasáda

Větrané fasády jsou dvouplášťové stavební konstrukce, tvořené z nosné stěny (často opatřené tepelnou izolací) a předvěšené pohledové fasádní desky. V prostoru mezi nimi vzniká větraná vzduchová mezera. Touto mezerou stoupá po celé výšce fasády proud vzduchu.

Na rozdíl od tepelné izolace opatřené omítkou má větraná fasáda hned několik výhod. Větranou mezerou přirozeně stoupá vzduch vzhůru. V letních měsících tento přirozený pohyb snižuje přehřívání interiéru. Naopak v chladnější části roku tento pohyb vzduchu zmenšuje kondenzaci vlhkosti z interiéru ve vrstvách izolace. Další významnou výhodou je utlumení hluku přicházejícího z vnějšího prostředí do domu. Kombinace měkké izolace a pevného materiálu fasádních desek, navíc ve spojení se vzduchovou mezerou je z akustického hlediska nejvhodnějším řešením.

Při navrhování větrané fasády je tedy podstatné, aby byla vertikální větraná mezera v minimální tloušťce 25 mm průběžná, nepřerušovaná. Tím se docílí správné funkce komínového efektu. Ve spodní části fasády dochází k nasávání vzduchu a při horním okraji vzduch zase odchází. Průchod vzduchu musí být zajištěn také pod parapety oken, v nadpraží, u atiky i u soklu, jako je to vidět u detailů použitých ateliérem Arch. Design na budově Úřadu práce. 

Budova Úřadu práce v Brně - základní údaje:
Časový průběh: od studie 2005 do kolaudace 2014
Autor projektu – Arch.Design s.r.o., architekt: akad. arch. Jana Háyeková, hlavní inženýr projektu: ing. Roman Vrba
Součástí byl i projekt interiéru
    
Fasádní desky Cembrit Cembonit

Cembrit Cembonit je pevná fasádní deska s autentickým přírodním vzhledem, který je zdůrazněn lehkými variacemi odstínu v ploše desky,  které vytváří na fasádě různé světelné odlesky a ještě více se tak blíží čistě přírodnímu materiálu. Během života se tyto drobné nuance vyvíjejí podle toho, jak povrch přirozeně stárne. Výrobní proces do hmoty probarvených desek zajišťuje unikátní  povrchovou úpravu, která je činí odolnými proti vnější vlhkosti a nečistotám. Složení desky je zárukou dlouhověké a trvanlivé fasády.
Fasádní desky Cembonit jsou k dispozici v 11 jemných barevných odstínech. Určeny jsou pro finální vrstvu provětrávaných fasád, obklady říms, sloupů, podhledů atd. Jejich použití není omezeno pouze na exteriéry, ale výborné mechanické vlastnosti se uplatní i v interiéru.
0 comments
add comment

Related articles