Řešení fasády pasivních domů

Publisher
Tisková zpráva
22.11.2013 14:20
Cembrit a.s.

Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém. Pasivní dům je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu.
Technologiemi zdokonalenou variantou pasivního domu je energeticky nulový dům, dům který své energetické potřeby plně saturuje z místních zdrojů.

Rodinný dům v pasivním standardu - 2012, České Budějovice, www.ateliervostracky.cz Fasádní desky Cembrit Raw

Je celá řada faktorů, které ovlivňují dosažení požadovaných hodnot. Jsou to především:
 • výhodný poměr a tvar stavby vyjádřený poměrem "ochlazovaný povrch stavby / obestavěný prostor", neboli "povrch / objem" (výhodný je A/V ~ 0,5-0,8)
 • orientace domu na pozemku k jihu
 • nezastíněná fasáda
 • účelná a jednoduchá dispozice: obytné místnosti na jihu, zázemí na severu
 • využívání místních zdrojů (solární energie, místní les)
 • důraz na pasivní opatření namísto strojních zařízení (důsledné stínění a izolace namísto chladicí jednotky)
 • kvalitní technické řešení obálky domu, které zahrnuje jak volbu vhodného konstrukčního systému, skladby fasády, střechy i podlah v kontaktu s terénem, tak i volbu vhodných výplní otvorů.

Kvalitní obálka domu by měla zajistit vzduchotěsnost, tepelnou stabilitu, akustickou pohodu a vhodnou úroveň vlhkosti uvnitř stavby. 

Tepelná ochrana a stabilita

Protože největší důraz se klade na pasivní opatření, je prvotní důraz dáván na tepelnou ochranu stavby. Nejméně nákladné a konstrukčně nejméně komplikující jsou opatření na neprůsvitné obálce budovy, kde jsou dosahovány nejnižší parametry součinitele prostupu tepla (U=0,09~0,12 [W/m².K]). Takových hodnot lze dosáhnout pouze izolačními materiály s nízkým součinitelem tepelné vodivosti ( =0,060~0,035 [W/m.K]):

 • průmyslové izolace (skelná vlna, minerální vlna, polystyren)
 • přírodní izolace (sláma, celulóza, ovčí vlna, konopí, len)

Požadavky uznávané v České republice (a vhodné pro mírný klimatický pás):
 • roční potřeba tepla na vytápění: potřeba tepla na vytápění < 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (E A < 15 kWh/(m².a))
 • roční potřeba primární energie: primární energetická potřeba všech energií (efektivita zdrojů při přeměně na teplo, elektřinu) bez rozdílu účelu < 120 kWh na m² obytné plochy stavby za rok (PE A < 120 kWh/(m².a))
 • neprůvzdušnost budovy: při snížení tlaku vzduchu v budově o 50 Pa než okolní atmosféry může dojít k infiltraci maximálně 60 % objemu vzduchu celé budovy za 1 hodinu (n 50 < 0,6 / hod). U mnohopodlažních budov (panelové domy) se doporučuje až n 50 < 0,2 / hod.
Doporučení:
 • topný příkon: při nejnižší teplotě v exteriéru (v ČR přibližně -12 °C): P vytápění, max = 10 W/m².a

Důležitou vlastností stavebních konstrukcí je stabilita v letním a zimním období. Přestože přístup není zcela totožný, výrazně k nim přispívá schopnost akumulace, především vnitřních konstrukcí, neboli zabudovaná hmota. Přínosem mohou být zděné konstrukce nebo těžké podlahy.

Neprůvzdušnost (vzduchotěsnost) je důležitým parametrem pro snížení tepelných ztrát a zajištění funkčnosti nuceného větrání. Konstrukční skladba obálky budovy má celkově zabránit konvekci vzduchu a difuzi vlhkosti z interiéru do exteriéru, ale dlouhodobě umožnit výpar ze stavebních konstrukcí do exteriéru.

K zvětšení stability u fasády přispívá využití kombinace kontaktního zateplovacího systému s větranou fasádou. Tato kombinace zaručí dostatečné zateplení i dlouhodobou estetickou kvalitu. Je vhodná pro všechny typy fasád. Přímo na konstrukci stěny se montuje rošt (dřevěný, ocelový nebo hliníkový), na který jsou připevňovány pohledové fasádní desky. Mezi prvky roštu se instaluje samotná izolace (minerální vlna nebo polystyren). V prostoru mezi fasádními deskami a izolací vzniká větraná mezera.

Rodinný dům v pasivním standardu - 2012, Hlincová Hora, www.ateliervostracky.cz Fasádní desky Cembrit Cembonit, Flint

"U svého prvního pasivního domu jsem dlouho řešil skladbu obvodové stěny s ohledem na všechny parametry, cenu, kvalitu, bezúdržbovost… Nakonec jsem se rozhodl pro upřednostnění maximálních parametrů ve všech směrech. Konstrukci obvodové stěny jsem udělal dřevěnou, sendvičovou vyplněnou tepelnými izolacemi. Dosáhneme tak ideálních parametrů bez tepelných mostů.  Na tuto konstrukci jsem zvolil fasádní desky – provětrávanou fasádu. Fasáda je v zimě pod náporem povětrnosti – studeného větru a v létě je zahřívána sluncem. Tyto jevy se díky vzduchové mezeře nedostávají na obvodovou konstrukci domu. Dochází k úsporám energie a vylepšení mikroklimatu v interiéru domu. Je to další krok, jak posunout parametry pasivního domu dál. Desky tak fungují ve všech směrech ideálně: vysoká estetika přírodního materiálu, vhodná technologie k sendvičové konstrukci, bezúdržbovost, oddolnost, kvalita a maximální parametry." Ing. Josef Vostracký

Fasádní desky Cembrit

Na rozdíl od tepelné izolace opatřené omítkou má větraná fasáda hned několik výhod. Větranou mezerou přirozeně stoupá vzduch vzhůru. V letních měsících tento přirozený pohyb snižuje přehřívání interiéru. Naopak v chladnější části roku tento pohyb vzduchu zmenšuje kondenzaci vlhkosti z interiéru ve vrstvách izolace. Tato vlhkost vzniká naší činností, praní, vaření, mytí. Další významnou výhodou je utlumení hluku přicházejícího z vnějšího prostředí do domu. Kombinace měkké izolace a pevného materiálu fasádních desek, navíc ve spojení se vzduchovou mezerou je z akustického hlediska nejvhodnějším řešením. Kvalitnější ochrana pro samotnou izolaci pevnými fasádními deskami je samozřejmostí.

Fasádní desky Cembrit pak tvoří pohledovou vrstvu. Nabízejí neomezené množství kombinací. Desky Cembrit se vyrábějí z čistě přírodních surovin. Mezi základní suroviny pro výrobu vláknocementu patří cement, minerální plniva, celulóza a netoxická organická vlákna a samozřejmě malé množství vody. Díky použití čistě přírodních materiálů jsou desky plně recyklovatelné a v souladu s trendem udržitelného rozvoje.

Dodávány jsou v čistě přírodním provedení (probarvené různými barevnými odstíny), nebo s povrchovou úpravou, která nabízí ještě širší barevnou paletu. Dodávají se jak ve velkoformátovém provedení (Cembrit Cembonit, Zenit a Metro), tak i v malých formátech (desky Cembrit Express), které umožňují snadnou montáž.

Snadná je i údržba fasády, pokud se fasáda znečistí, je možné ji jednoduše omýt tekoucí vodou. Fasádní desky Cembrit jsou velice odolné vůči povětrnostním vlivům a tudíž odolné vůči plísním, řasám, vodním skvrnám a běžným nečistotám.
Desky Cembrit  jsou vhodné pro širokou oblast použití od velkých komerčních objektů až po fasády, štíty i podbití rodinných domů.

Další informace o fasádních deskách jsou k dispozici na našich stránkách www.cembrit.cz, na e-mailu nebo naší zelené lince (zdarma) 800 162 489.

(V článku byly využity informace z Wikipedie)

0 comments
add comment

Related articles