Rakouský architekt vsadil na dřevostavbu RD Rýmařov s materiály fermacell

Konferenční centrum Stollhof podle návrhu Christiana Prassera

Publisher
Tisková zpráva
29.04.2013 06:00
"Lehká prefabrikace na bázi rámových konstrukcí dřeva bývá často spojována s uniformitou, malou architektonickou kreativitou a nízkou vůlí spolupráce s architekty. Firma RD Rýmařov si tyto nedostatky uvědomuje a hledá možnosti negovat uvedené argumenty. Proto možnost realizovat "GreenWell Conference& Coaching Centre" byla chápána v Rýmařově jako velká výzva."

I tato slova obchodního ředitele RD Rýmařov ing. Jiřího Pohloudka ukazují na rub a líc pozice lídra v oboru. Lícem je samozřejmě postavení "jedničky", rubem však bývá nutnost postavit se jako první výzvám, bourat mýty a "prosekávat" tak cestu dalším výrobcům. Společnost RD Rýmařov ale na tento úkol není sama - kromě jiného se i u této realizace mohla spolehnout na dalšího lídra, tentokrát v oboru suché výstavby - na sádrovláknité materiály fermacell. Ing. Miloš Kincel, ředitel prodeje Fermacell pro Českou republiku k tomu dodává: "Stěny a konstrukce s fermacellem mají prokazatelně lepší vlastnosti než srovnatelné zdi z cihel, sádrokartonu nebo jiných materiálů. Jsou ověřené, šetří čas a jsou řešené jedním typem desky bez komplikací a hrozby nevhodné volby. Navíc za nimi vždy stojí náš individuální servis. Z toho těží RD Rýmařov nejen u "běžných" rodinných domů, ale i takovýchto unikátních a rozsahem velkých realizací."

Hlavní náplní činnosti centra, realizovaného v letech 2011-2012, je trénink a vzdělávání vyššího managementu velkých nadnárodních společností. Konferenční centrum, jak je již podle názvu zřejmé, je realizováno v zelené filozofii a ve velmi moderní a progresivní architektuře podle návrhu architekta Christiana Prassera, zakladatele ateliéru cp-architektur. "Cílem naší kanceláře je najít nejlepších odpovědí na řešení obsahově různorodých zadání," uvádí na svých stránkách (cp-architektur.com) Christian Prasser. Realizace centra umístěného asi 80 km od Vídně v překrásném prostředí přírodního parku "Hohe Wand" v podhůří Alp byla takovým zadáním. Všechny technologie, prostřednictvím kterých bylo toto centrum realizováno a kterými bude provozováno, splňují vysoké ekologické parametry. 

GreenWell Conference& Coaching Centre je určeno pro skupinu 35 lidí, kteří mají k dispozici kompletní a maximálně komfortní zázemí. Ústředním místem je konferenční sál s 95 m² plochy, k němu přiléhají tři menší jednací místnosti o 35 m², recepce a lounge prostory. "Právě tady společnost RD Rýmařov použila netradiční postupy a vzhledem k rozsahům prostorů kombinovala netradičně pro naši firmu ocelovou a dřevěnou konstrukci. Pro optimalizaci výsledku jsme museli neustále porovnávat statické, energetické a ekonomické parametry. Nelehkým úkolem bylo vzhledem k rozměrům a vizím architekta osazování skleněných výplní kongresového sálu. Novým pro naši společnost bylo i řešení akustiky jednotlivých sálů," říká Jiří Pohloudek.

Nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří dřevěná rámová konstrukce, obalená z obou stran sádrovláknitou deskou fermacell a vyplněná tepelnou izolací z minerální plsti. Toto opláštění přenáší horizontální a diagonální zatížení ze stropní konstrukce do úložné desky. Vnější stranu tvoří kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou nebo provětrávaná plechová/dřevěná fasáda. Vnitřní nosné i dělicí stěny jsou z dřevěné rámové konstrukce a oboustranného opláštění sádrovláknitými deskami fermacell.

V areálu centra je 30 apartmánů s balkony. Apartmány jsou vybaveny podlahovým topením, a vzhledem k jižní orientaci a velkým proskleným plochám, i klimatizací. Apartmány v prvním podlaží jsou osazeny střešními okny. Součástí této časti areálu je jídelna s kuchyňským zázemím, posilovna a společenské zázemí. Apartmány jsou propojeny otevřenými zastřešenými koridory. Celý areál, do kterého přísluší ještě malý zámeček a hospodářské budovy, je vytápěný centrálně kotlem na dřevěné pelety. Pochopitelně bylo cílem naprojektovat a zrealizovat celý projekt v co nejnižším energetickém standartu. V maximálně možném rozsahu byly použity standardní konstrukce se součinitelem tepla U = 0,16 W/m²K, v některých případech se konstrukce vylepšovala na U = 0,12 W/m²K. Rozhodujícím prvkem byly skleněné konstrukce, které v mnoha případech nahrazují obvodové stěny. Musely tedy plnit i funkci statickou a ještě s komplikovaným požadavkem koeficientu světelné prostupnosti g = 0,26. Všechny skleněné stěny byly dodány s koeficientem prostupu tepla U = 1,2 W/m²K. V závěru stavby byly stavební konstrukce prověřovány na vzduchotěsnost - průměrná hodnota intenzity výměny vzduchu n50,N v celém areálu byla 1.2, což se přibližuje hodnotám požadovaným pro nízkoenergetické stavby. Při návrhu realizace byla snaha o co největší využití standardních konstrukcí RD Rýmařov. Vzhledem k specifickým požadavkům architekta však musely být některé konstrukce - zejména střešní konstrukce s oplášťováním falcovaným titanozinkovým plechem v bílém provedení - řešeny na místě.

"Výsledek celého projektu předčil očekávání. Vzniklo dílo evropského formátu, které ukázalo další možnosti začleňování technologií prefabrikace dřevěných konstrukcí do soudobé moderní architektury. Firma RD Rýmařov přes těžkosti, kterými musela při této realizaci projít, nasbírala velké zkušenosti, ověřila si nové konstrukční detaily a technologické postupy," hodnotí celou realizaci Ing. Jiří Pohloudek.Základní fakta k realizaci "GreenWell Conference& Coaching Centre" Stollhof
Funkce: 30 apartmánů, fitness, jídelna, velká kongresová hala, 3 seminární místnosti pro výcvik vyššího managementu, 2x lounge, centrální kotelna, odpočinková místnost pro zaměstnance konferenčního střediska.
Autor: Christian Prasser
Investor: GreenWell, Revina SA
Generální dodavatel: RD Rýmařov
Investiční náklady: cca 5 milionů Eur
Místo: Stollhof, Rakousko
Rok: Realizace - 2011 až 2012
Zastavěná plocha: 10.184 m²
Plocha pozemku: 31.068 m²
0 comments
add comment

Related articles