Protipožární desky Firepanel A1 na „zelené“ administrativní budově v Brně

Publisher
Tisková zpráva
25.03.2013 10:00
RHEINZINK ČR s.r.o.

Nové zázemí Poradenského a vzdělávací centra Otevřená zahrada vyrostlo na severním svahu Špilberku v loňském roce na Údolní ulici č. 33 v  Brně a součástí fasády této modelové zelené administrativní budovy jsou i protipožární sádrovláknité desky Fermacell Firepanel A1, které se poprvé na českém trhu objevily na začátku loňského roku.

Stavba první zelené budovy administrativního typu v České republice a hravé vzdělávací zahrady byla zahájena v létě 2012 a 29. listopadu 2012 se uskutečnilo slavnostní otevření. Investorem a autorem programové náplně byla Nadace Partnerství, ve výběrovém řízení na generálního dodavatele uspěla společnost Skanska, která má s výstavbou dle zásad trvale udržitelného rozvoje a technologickými postupy podobných budov dostatek zkušeností. Při hledání zpracovatele ambiciózního zadání (výzvou byla zejména poloha uprostřed městské zástavby) oslovila Nadace Partnerství v roce 2009 pět architektonických studií. Porotu vedenou arch. Josefem Pleskotem nevíce zaujal koncept Projektilu, který dokázal zahradu sjednotit s budovou centra a zelenou střechou vrátil zastavěnou plochu zpátky do parku. Projekt stavební části připravil Deltaplan s.r.o. a projekt technologické části Techorg s.r.o.
Realizaci fasád zajištovala společnost Falton Brno a dodavatelem cca 900 m² sádrovláknitých desek fermacell Firepanel A1 byly stavebniny DEKTRADE z Brna-Horních Heršpic. Celkové náklady na výstavbu včetně vybavení dosáhly 86 mil. Kč (včetně DPH), na výstavbu byla schválená dotace z OPŽP ve výši 74,6 mil. Kč.

Nová budova poradenského a vzdělávacího centra Otevřená zahrada je postavena v pasivním energetickém standardu a její součástí je i vzdělávací zahrada o rozloze 2 900 m² s 12 interaktivními stanovišti, které volně přechází do zelené procházkové střechy objektu. Hned po dokončení stavebních prací a výsadeb v zahradě zahájila Nadace Partnerství vzdělávací a výukové programy. Za ty zodpovídá brněnským školákům dobře známé školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. Samotná zahrada a její stanoviště s tématikou přírodních živlů je dopoledne určena hlavně žákům 2. stupně ZŠ, a to nejen z Brna, ale i ze širokého okolí. Odpoledne je volně přístupná pro všechny brněnské obyvatele a návštěvníky. Poradenské environmentální centrum bude sloužit ke vzdělávání dospělých a vytvoří zázemí pro práci několika dalších environmentálně zaměřených neziskových organizací.

"Naším cílem bylo postavit modelovou zelenou budovu, která bude inspirací pro investory z veřejného i soukromého sektoru. Dosažení pasivního energetického standardu, stejně jako šetrné hospodaření s vodou nebo používání co největšího podílu obnovitelných materiálů jsme požadovali už v zadání pro studii. Příprava nastartovala spolupráci s řadou předních technologických firem, které se budou podílet na vzdělávacích programech. Velmi důležitá je pro nás také spolupráce s vysokými školami i výzkumnými pracovišti, které se podílely na přípravě investice a budou ji využívat i pro výzkum", řekl ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Kromě nových inovativních technologií pro úsporu energií, jako jsou tepelná čerpadla země - voda a aktivované stropy pro chlazení a vytápění, je využívána i dešťová a tzv. šedá voda z umýváren, která je čištěna a připravována k opětovnému použití prostřednictvím kořenové čističky. Projekt stanovil použití řešené difúzně otevřené skladby obvodového pláště a inteligentní systém osvětlení, který za pomoci senzorů a čidel bude schopen vyhodnotit intenzitu osvětlení a přítomnost osob v místnosti. Je zde navržen vysoce sofistikovaný systém měření a regulace, který na základě těchto údajů zvolí intenzitu a výkon svítidla.

Skladba fasády směrem z vnější strany:
- plech Rheinzink předzvětralý modrošedý tl. 0,8 mm
- separační, kontaktní a difúzně otevřená fólie Tyvek Solid
- bednění z desek fermacell Firepanel  A1 tl. 15mm
- latě smrkové, svisle kladené  4x6 cm v osové vzdálenosti 600 mm, tvořící vzduchovou mezeru pod bedněním
- separační, kontaktní a difúzně otevřená fólie Tyvek Solid
- tepelná izolace MW tl. 260 mm, kladená mezi hranoly KVH 60x260 mm, kotvených do stávajícího zdiva pomocí úhelníků

Nové protipožární desky fermacell Firepanel A1 patří k nejvyšší evropské třídě stavebních materiálů A1 podle ČSN EN 13501-1 a díky tomu je lze použít všude tam, kde je pro konstrukce stěn vyžadována třída protipožární ochrany A1.
0 comments
add comment

Related articles