Město není jen o spěchu, ale i o umění zastavit se

Publisher
Jan Kratochvíl
04.06.2020 11:10
PRESBETON Nova, s. r. o.

Městský veřejný prostor nemusí nutně představovat jen spěch, ruch a nezbytné cestování, ale naopak by měl nabízet dostatek podnětů k zastavení, odpo- činku, hře a prostému mezilidskému kontaktu. K tomuto účelu slouží ucelené systémy městského mobiliáře, které mohou architektům usnadnit práci, a ti tak nemusejí navrhovat individuální a nákladná řešení. V tomto ohledu se jako odolný konstrukční materiál jedno- značně osvědčil beton, jenž svými vlastnostmi udivuje již celé generace stavebníků.


Historie betonu sahá daleko do naší minulosti. Ve větším měřítku ho začali využívat Římané, a to už ve druhém století před naším letopočtem. Takzvaný římský beton měl vynikající vlastnosti, o nichž svědčí i mnohé tehdejší stavby, které přetrvaly až do současnosti. Římané díky němu vytvořili řadu významných inženýrských staveb, mostů, hrází či akvaduktů. I dnešní beton se vyznačuje dlouhou životností, ovšem jen za předpokladu, že se při jeho výrobě postupuje podle určitých pravidel. Jeho hlavní složkou je portlandský cement, dále kamenivo a samozřejmě voda, čímž výčet ingrediencí ani zdaleka nekončí. Za účelem zlepšení kvality a výsledných vlastností výrobků přidávají výrobci do betonových směsí i řadu dalších přísad.


Exteriérové vybavení pro komfortnější život ve městech

Beton je nejvíce ceněn zejména pro svou trvanlivost a odolnost, a to jak v tlaku, tak v tahu (v případě vyztužených konstrukcí). Při zachování správného výrobního procesu dokáže beton i v dlouhém časovém horizontu odolávat proměnlivému počasí a teplotním výkyvům, stejně tak jako nešetrnému zacházení. Tyto vlastnosti jsou u městského mobiliáře naprosto nezbytné, a to nejen proto, že jde o exteriérové vybavení, ale také z toho důvodu, že je často předmětem vandalismu.
Česká společnost Presbeton má ve svém portfoliu několik typů ucelených řad mobiliářů, a to od konzervativních až po volně kombinovatelné moderní sestavy. K nejzajímavějším v tomto segmentu rozhodně patří například systém H-E-X, jenž je přímo inspirován hexagonální geometrií čedičových sloupcových útvarů. Součástí systému jsou vedle atypických šestihranných dlaždic i lavičky, sedáky, květináče, stoly, stojany na kola, odpadkové koše, dělicí sloupky a svítidla.


Dalším systémem určeným ke koncepční kultivaci městského prostředí ulic, pěších zón, náměstí, firemních areálů či parků je řada G-ROW. Lze ji uplatnit běžným způsobem jako jednotlivé finální výrobky (například lavička, stojan na kola, květináč apod.) anebo jako volně kombinovatelné sestavy. Díky shodnému půdorysnému modulu podstavy (800 × 800 mm) lze jednotlivé elementy, jež jsou obsaženy v základních výrobcích, vzájemně propojovat a seskládávat do tvarově i funkčně odlišných forem.
Taktéž není možné opomenout řadu Modern, jejíž tvarosloví vychází z nejzákladnějších geometrických tvarů, které osvěží prostory kolem nové i historické zástavby. Součástí systému jsou lavičky, stoly, květináče a odpadkové koše, ale i hladké betonové kvádry, jež lze využít buď jako sedáky, nebo jako prvky vybízející ke hře – například ve skateparcích a na hřištích.


Impregnace pro snazší údržbu

Některé výrobky jsou již ve výrobě opatřovány dodatečnou impregnací. Firma Presbeton, která nabízí jednu z nejširších škál hotových betonových výrobků u nás, nanáší na vybraný sortiment tři typy dodatečné impregnace (pro následnou snadnější údržbu a čištění). Ta nej- základnější, Protect System IN, se tvoří přidáním účinné látky do betonové směsi, čímž minimalizuje nasákavost finálního výrobku v celém jeho objemu. Další dvě varianty – Protect System TOP a Perfect Clean TOP (PCT) – uzavírají povrch daného výrobku zvenčí. Impregnaci PCT zajistí nástřik speciální kompozitní látky, která je následně vytvrzena působením záření a vysoké teploty. Vedle maximální životnosti, která jde ruku v ruce s myšlenkou udržitelnosti, se sami výrobci angažují v recyklaci odpadního betonu a jeho zařazení zpět do výroby.

Text Petra Kutinová
Foto archiv firmy
www.presbeton.cz
0 comments
add comment

Related articles