Fasády z povětrnostně odolné oceli

Publisher
Tisková zpráva
29.11.2022 14:35
Dekmetal s.r.o.

Přírodní materiály jsou čím dál více oblíbeným trendem napříč všemi segmenty trhu. Architektura a stavebnictví dbají na udržitelnost, ekologii a využití těchto materiálů i ve fasádních systémech. Moderní fasády dnes mohou skloubit eleganci i hrubý ráz. Díky moderním a přírodním materiálům mohou vytvářet drsnější, specifičtější a osobitější styl objektu. Jednou z možností pro dosažení takového originálního vzhledu a stylu je využití povětrnostně odolné oceli, známé také pod obchodním názvem Corten, nebo v ČR též používaný Atmofix.

Materiál Corten je patinující ocel, kde vlivem korozivních stimulátorů (déšť, vlhkost) ocel vytváří na svém povrchu pasivní vrstvu z korozních produktů, lidově řečeno rez. Corten plechy si působením povětrnostních podmínek již po měsíci od aplikace vytvářejí působivou a nezaměnitelnou rezavou patinu.

Poutavý a univerzální

V DEKMETALu z tohoto materiálu vytváříme originální fasády, které nelze přehlédnout. Při správném návrhu se jedná o univerzální materiál, který jsme použili na různých typech staveb jako např. dopravní terminály, administrativní budovy, restaurace, sportovní haly, muzea nebo i rodinné domy.

Zrání patiny

Pro získání ochranné vrstvy, tzv. rezavé patiny je nutné, aby byl materiál správně vystaven povětrnostním podmínkám. Postupně vzniká pevná a přilnavá vrstva, jejíž struktura, barva i ochranné vlastnosti závisí nejen na klimatických faktorech, ale i na konstrukčním uspořádání. Vrstva patiny se vytváří postupně a ustálených vlastností může dosáhnout až po třech letech. S postupnou změnou je nutné počítat i z estetických důvodů.  Před korozí má materiál klasickou temně-stříbřitou barvu jako běžná ocel, postupem času se vytváří rezavá hnědo-červená barva.

Materiál na různých částech objektu může vykazovat různou barevnost a dobu patinace. Návětrné strany budou zrát delší dobu než závětrné, části fasády pod přístřešky mohou patinu získávat i několik let a to díky omezenému přístupu spouštěcích stimulátorů.

Speciální možnosti

V DEKMETALu věříme v originalitu každého objektu. Proto u našich fasádních systémů můžete využít speciální možnosti, které stavbu posunou na vyšší úroveň. Atypické tvary pohledových prvků, perforace, nebo třeba i vložení osvětlení přímo do fasády jsou dostupné i pro povětrnostně odolnou ocel (Corten).

Imitace

Pokud jste vůči tomuto materiálu i přes jeho výhody skeptičtí, můžete ho nahradit vícevrstvě nanášenou imitací na nosném pozinkovaném plechu. Materiál nebude tak osobitý, ale poskytuje stálost a nemusí se čekat na jeho rezavění. Současně jsou imitací eliminovány některé z vlastností povětrnostně odolné oceli, jako např. stékající kontaminovaná voda obsahující splavované částečky rzi.

Více o fasádách DEKMETAL

Fasády DEKMETAL přinášejí díky provětrávanému systému, ověřeným materiálům a vlastnímu nosnému roštu nejen funkční celek, ale díky unikátním pohledovým prvkům i neotřelý a jedineční design. To vše samozřejmě na míru každému projektu, s kompletní technickou dokumentací a odbornou technickou podporou. Další informace naleznete na našich webových stránkách, v katalogu fasád a našich sociálních sítích.

Galerie

0 comments
add comment